Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Hlebowicz Piotr (Kraków)

Piotr Hlebowicz, ur. 2 III 1963 w Morągu k. Olsztyna. W 1982 wydalony z Liceum Rolniczego w Gdowie.

19811997 prowadził gospodarstwo rolne w Zagórzanach k. Gdowa.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący wiejskich struktur w Zagórzanach; kolporter wydawnictw niezależnych. W 1981 organizator (z ojcem Jerzym Hlebowiczem) wiejskich i gminnych struktur „S” RI w gm. Gdów i gminach sąsiednich.

W 1982 współzałożyciel (z Józefem Mroczkiem) w Bochni podziemnego pisma „Kurierek B”, od 1982 jeden z koordynatorów na Małopolskę w OKOR, drukarz pisma OKOR „Żywią i Bronią”; członek Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży, od 1986 (po aresztowaniu Mariana Stachniuka) szef, w ramach PPSZ drukarz m.in. pism SW, KPN, LDPN, w pismach PPSZ (m.in. „Solidarność Zwycięży”) autor, tłumacz, członek redakcji, organizator działalności wydawniczej (m.in. w swoim domu w Zagórzanach), transportu; współpracownik, od 1985 członek Solidarności Walczącej; skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Starogardzie Gdańskim za udział w demonstracji 31 VIII 1982 w Gdańsku na 30 dni aresztu z zamianą na karę grzywny, osadzony w areszcie w Starogardzie Gdańskim, po 3 dniach po wpłacie grzywny zwolniony. W 1983 uczestnik budowy tajnej drukarni-bunkra pn. Wilno i dodatkowo im. generała Leopolda Okulickiego Niedźwiadka na terenie swojej posesji w Zagórzanach (drukarnia, także archiwum i magazyn papieru, pracowała do 1989, następnie do 1993); współzałożyciel, redaktor, drukarz podziemnego pisma „Vade Mecum”; 19831984 uczestnik Dni Skupienia Rolników w Krasiczynie, Czernej, Krakowie; 19861991 koordynator Krakowskiego Oddziału SW, współorganizator akcji ulotkowych, plakatowych, malowania na murach, pomocy represjonowanym. W 1988 współorganizator Wydziału Wschodniego SW, współprzewodniczący (z Jadwigą Chmielowską); od 1988 działacz na rzecz Polaków w ZSRS, następnie b. ZSRS, repatriacji Polaków z ZSRS; 1988-1992 organizator łączności z zagranicą, kurier (kontakty w Paryżu, Berlinie Zachodnim, USA), odpowiedzialny (z grupą Wydz. Wschodniego SW) za przerzucanie otrzymanego sprzętu i materiałów poligraficznych do ZSRS, kontakty z tamtejszą opozycją, współpracę polityczną i informacyjną, szkolił drukarzy, uruchamiał sprzęt poligraficzny w niektórych regionach ZSRS (m.in. w Gruzji); w I 1991 obecny w Wilnie wśród obrońców Parlamentu.

W III 1989 delegat na zjazd krajowy „S” RI w Warszawie. Przeciwnik Okrągłego Stołu w 1989. Od 1990 w Małopolskim Sojuszu Niepodległościowym. 19901992 członek założyciel Centrum Koordynacyjnego Warszawa ’90 (współpraca partii i organizacji niepodległościowych w ZSRS, Polsce, Rumunii, Bułgarii, Czechosłowacji, Laosie); współzałożyciel Czeczeńskiego Ośrodka Informacyjnego w Krakowie, w I 1997 obserwator międzynarodowy wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Czeczenii. 1997-1998 dyr. promocji Urzędu Miasta Łodzi w Wilnie, 20012004 dyr. letnich szkół języka i kultury polskiej na Syberii pn. Bliżej Ojczyzny. W 2007 członek założyciel Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Po 2007 nadal w kontakcie z działaczami demokratycznymi państw na terenie b. ZSRS, badacz historii SW i OKOR.

Odznaczony m.in. Krzyżem Semper Fidelis (2000), medalem Pro Memoria Prasy Podziemnej 19821989 (Kraków), medalem Za Zasługi dla Małopolskiej „S”, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007). W pamiątkowej księdze Parlamentu Litewskiego wpisany jako obrońca Parlamentu w I 1991.

Dorota Nowok
 

Zobacz także