Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Morawiecki Mateusz (Wrocław)

Mateusz Morawiecki, ur. 20 VI 1968 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Historii (1992), Business Administration przy Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University (1993), studiów MBA w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1995), 1995–1997 student uniwersytetów w Hamburgu i Bazylei.

 

Od 1980 drukarz niezależnego pisma „Biuletyn Dolnośląski”.

Od 13 XII 1981 uczestnik malowania napisów na murach, zrywania komunistycznych flag, rozwieszania transparentów, rozklejania plakatów i ulotek, druku i kolportażu podziemnych pism, demonstracji organizowanych przez wrocławską opozycję, w czasie których parokrotnie dotkliwie pobity. 19831986 po rewizjach w mieszkaniu (prawie cotygodniowych) wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany ws. ukrywającego się ojca – Kornela Morawieckiego i innych działaczy, w czasie przesłuchań używano wobec niego przemocy fizycznej, grożono bronią palną oraz wyrządzeniem krzywdy matce i siostrom. Od 1983 współpracownik Solidarności Walczącej, od 1987 struktury uczelnianej NZS na UWr. By uniknąć zatrzymania, w czasie matur przebywał na oddziale szpitalnym, który opuszczał w towarzystwie świadków tylko na egzaminy. W XI 1987 zatrzymany i pobity w czasie rozwieszenia transparentu na rusztowaniach przy pl. T. Kościuszki we Wrocławiu. Od 1987 członek zespołu redakcyjnego „Biuletynu Dolnośląskiego”, autor także w „Solidarności Walczącej” i in. pismach. W V 1988 i V 1989 uczestnik strajków okupacyjnych na UWr.

W 1989 współzałożyciel Klubu Myśli Politycznej Wolni i Solidarni. W 1991 współtwórca i redaktor pisma „Dni”, współzałożyciel firmy wydawniczej Reverentia. Od 1992 współtwórca firmy wydawniczej Enter. W 1995 stażysta w Deutsche Bundesbank, 19961997 prowadził badania w zakresie makroekonomii na Uniwersytecie we Frankfurcie n. Menem. 19982002 radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W 1998 z-ca dyr. Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej i członek grupy negocjującej warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, m.in. w dziedzinie finansów i bankowości. Od 1998 pracownik Banku Zachodniego/Banku Zachodniego WBK. Od V 2007 prezes Zarządu BZ WBK. Od 2008 konsul honorowy Republiki Irlandii w Polsce.

19881990 rozpracowywany przez Inspektorat 2 WUSW we Wrocławiu w ramach SO krypt. Ośmiornica.

Jerzy Pietraszko