Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Kowalczyk Barbara (Katowice)

Barbara Kowalczyk, ur. 1 XI 1946 w Katowicach. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1970), doktorat (1980).

19711986 pracownik naukowy Instytutu Fizyki UŚl.

Po 13 XII 1981 współzałożycielka (ze Sławomirem Bugajskim) Konspiracyjnego Komitetu Oporu UŚl, redaktor, grafik, drukarz podziemnego pisma „Biuletyn KKO Uniwersytetu Śląskiego”; 13 V 1982 zatrzymana w związku z udziałem w demonstracji przed UŚl, przetrzymywana w KW MO w Katowicach, 17 V 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach, 7 VII 1982 zwolniona. 19821990 współpracowniczka Solidarności Walczącej Oddział Katowice; współorganizatorka zaopatrzenia drukarni pism podziemnych: „PIK” oraz „Wolni i Solidarni” (we współpracy m.in. z Edwardem Sołtysem i Lesławem Frączkiem); kolporterka wydawnictw Solidarności Walczącej i m.in. NOWej, ulotek i druków okolicznościowych; 19821988 wielokrotnie zatrzymywana na 48 godz.; kilkukrotne rewizje w mieszkaniu. W 1986 zwolniona z pracy, do 1990 utrzymywała się działalności rzemieślniczej.

19902005 dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach; od 2005 starszy wykładowca w Instytucie Socjologii UŚl. W l. 80. autorka publikacji z zakresu fizyki teoretycznej, od 1993 z dziedziny pomocy społecznej w pismach branżowych. Od 2006 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Do 1987 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Kawalarz; 19871990 przez Inspektorat 2 WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

Anna Pawełczyk, Monika Kobylańska

 

Zobacz także