Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Kolankiewicz Wiesław (Suwałki/Gołdap)

Wiesław Kolankiewicz, ur. 11 VII 1947 w Bisztynku k. Bartoszyc, zm. 30 III 2003 w Londynie. Ukończył Technikum Mechaniczne w Kętrzynie (1966).

19661980 zatrudniony kolejno w: Mechanicznych Zakładach Produkcyjnych WZGS w Giżycku, Pracowniczym Ośrodku Maszynowym w Wydminach, POM w Gajewie.

Od X 1980 w „S”, przywiózł z Gdańska projekt statutu „S”, 9 X 1980 organizator spotkania, na którym zawiązał się MKZ Region Mazury w Giżycku, do 15 XII 1980 przewodniczący. 19811983 starszy specjalista bhp w Rominckim Kombinacie Rolnym w Gołdapi, 19831984 prace dorywcze.

19831989 kolporter podziemnej prasy, m.in.: „Tygodnika Mazowsze”, „Kresu”, „Solidarności Walczącej”, ulotek, znaczków poczt podziemnych, tzw. cegiełek na pomoc represjonowanym; zwolniony z pracy, inwigilowany, przesłuchiwany, wielokrotne rewizje w mieszkaniu. 19841987 konserwator w Spółdzielni Pracy Jedność w Gołdapi. W VI 1985 kolporter ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. 19851990 świadczył różne usługi prywatne. Od 1985 współorganizator i członek RKW „S” Regionu Pojezierze, od 1987 udostępniał mieszkanie na oficjalną siedzibę RKW; współzałożyciel reaktywowanego w 1986 „Kresu”, do 1989 gł. drukarz „Kresu” i ulotek RKW. W 1987 pracownik Zakładu Technicznego Wyposażenia Wnętrz w Gołdapi. 19871989 członek Solidarności Walczącej; w 1988 w związku z wyborami do rad narodowych uczestnik akcji wzywającej do bojkotu wyborów; w X 1988 pobity przez ZOMO po Mszy za Ojczyznę w Warszawie, aresztowany i skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny i 60 dni aresztu, osadzony w AŚ Warszawa-Służewiec, po odwołaniu od wyroku w XI 1988 uniewinniony i uwolniony.

Od 11 II 1989 członek MKO „S” w Gołdapi; od 16 IV 1989 członek TZR „S” Region Pojezierze, uczestnik sprzeciwu ws. promowania kandydatur do Parlamentu narzuconych Regionowi przez KO, po zdymisjonowaniu TZR w VII 1989 wystąpił z „S”. 19932003 mieszkał w Wielkiej Brytanii.

Marcin Zwolski