Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Madziarczyk Tadeusz Józef (Lubin)

Tadeusz Józef Madziarczyk, ur. 21 II 1961 w Prudniku. Ukończył ZSZ w Lubinie (1979), Technikum Górnictwa Rud tamże (1989).

19791999 elektromonter górnictwa podziemnego w Zakładzie Robót Górniczych/Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Lubinie.

W VIII 1980 uczestnik strajku w ZRG Lubin; od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 uczestnik strajku w ZRG Lubin; 19821987 współpracownik, 19871989 członek TKZ „S” ZRG Lubin. 31 VIII 1982 uczestnik manifestacji w Lubinie; od VII 1982 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. pism: „Robotnik”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, Tygodnik Mazowsze”, „Żądło Robola”, „Bar(d)ak”, „Zagłębie Miedziowe”, „Gazeta Lubińska”, „Wolny Głos”, „Afganistan”, „Biuletyn Informacyjny” ZRG Lubin, „Uskok”, „Swojak”, książek KPN, Solidarności Walczącej; 19831987 kurier wydawnictw z Wrocławia (co tydzień), 19831989 dostawca materiałów poligraficznych; w 1985 autor artykułów w „Biuletynie Informacyjnym” ZRG Lubin, 1988/1989 w „Afirmacji”, informator redakcji; w 1987 przejął wszystkie kontakty konspiracyjne, sprawy związane z kolportażem od Mirosława Gojdzia. W V 1988 współorganizator strajku w ZRG Lubin, w VIII 1988 uczestnik strajku. W 1988 przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „S” tamże – z Wiesławem Świerszczem (wiceprzewodniczącym), Leszkiem Michalskim (wiceprzewodniczącym), Heleną Klupską (z d. Sczaniecką, skarbnikiem), Zdzisławem Dębickim, Ryszardem Chudzikiem, Piotrem Smolarkiem, Tadeuszem Jarczakiem, Eugeniuszem Liszewskim, Zdzisławem Czachorem, Leszkiem Cebo – który podjął nieudaną próbę zarejestrowania.

19891997 przewodniczący KZ w ZRG/PRG Lubin, 19891993 członek Komisji Górniczej „S” KGHM w Lubinie, 19902005 delegat na kolejne WZD Regionu Zagłębie Miedziowe, 20022005 członek ZR. Od 1999 pracownik Zakładów Górniczych Rudna w Polkowicach. Od 2004 w PiS; 20052007 poseł RP z listy PiS.

19851986 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Katanga.

Łukasz Sołtysik