Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Kristina Nejman (Łódź)

Kristina Nejman, ur. 24 VI 1954 w Pirdop (Bułgaria). Absolwentka Uniwersytetu Sofijskiego, Wydz. Filozofii (1981), Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1995).

19741975 zatrudniona w Instytucie Leśnictwa w Sofii, 19801981 w Technikum Elektrycznym tamże, w 1981 w przedszkolu, 19811984 w LO nr 73 w Sofii. 19761981 represjonowana przez władze bułgarskie za odmowę wstąpienia do Komsomołu; w 1981 odmowa przedłużenia umowy o pracę w Technikum Elektrycznym z powodu informowania uczniów o działalności „S”.

Od X 1984 w Polsce. 19841989 prowadziła (z mężem Jerzym Nejmanem) punkt kolportażu wydawnictw podziemnych, w tym książek, m.in. wydawnictw Krąg, NOWa, CDN, pism podziemnych: „Tygodnika Mazowsze”, „Biuletynu Łódzkiego”, „Gotowości «S»”, wrocławskiej „Solidarności Walczącej”, szczecińskiej „Jedności”, „Gońca Małopolskiego”, paryskiej „Kultury”, „Obozu”, „Konfrontacji” w łódzkich zakładach pracy, Łasku, Zduńskiej Woli, Pabianicach, Tomaszowie Maz. 19851989 współpracowniczka MKK, łódzkiego Oddziału Solidarności Walczącej. W 1985 tłumaczka dokumentów dot. sytuacji w Bułgarii (w tym prześladowań mniejszości tureckiej) dla Komitetu Helsińskiego i Amnesty International. 19851987 prace dorywcze, 19871988 zatrudniona w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

W 1989 rzeczniczka bułgarskiej Ekogłasnostii w Polsce; 28 VIII 1989 kurier, następnie organizatorka, rzecznik stowarzyszenia Solidarność Polsko-Bułgarska; autorka artykułów nt. sytuacji politycznej w Bułgarii (m.in. Opozycja w Bułgarii, „Solidarność Walcząca” nr 40 z 7 X 1990). 19901994 publicystka łódzkiego dziennika „Wiadomości Dnia”; w 1998 publicystka tygodnika „Czas Piotrkowski”. 19901993 w „S”, pracownik ZR „S” Ziemi Łódzkiej; w III 1990 organizatorka wizyty Adama Michnika w Bułgarii. W 1991 pełnomocnik na Europę bułgarskiej Partii Kongresu Liberalnego. Od 1991 członek Partii Wolności, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Partii Wolności. 19911992 współpracowniczka Ośrodka Informacyjnego Wydz. Wschodniego Solidarności Walczącej. Od 1993 honorowy członek ZChN. W 1994 bezrobotna, 19952004 pracownik przedsiębiorstwa KAY Sp. z o.o., w 2004 na zasiłku rehabilitacyjnym, od 2005 na rencie.

Wiesław Maciejewski

Zobacz także