Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Romaniszyn Janusz (Lądek-Zdrój)

Janusz Romaniszyn, ur. 30 I 1948 w Bystrzycy Kłodzkiej. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu (1972); chirurg.

19722002 lekarz zakładowy w Hucie Szkła Kryształowego Violetta w Stroniu Śl. i na Oddziale Chirurgicznym Szpitala Miejskiego w Lądku-Zdroju. 19601967 instruktor, phm w ZHP, 19661972 członek ZSP. W III 1968 uczestnik strajków i demonstracji we Wrocławiu, przedstawiciel AM w Międzyuczelnianym KS i Międzyśrodowiskowym KS.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetów Założycielskich w służbie zdrowia woj. wałbrzyskiego; członek Komitetu Założycielskiego w ZOZ w Bystrzycy Kłodzkiej, od XI 1980 przewodniczący Koła „S” przy Szpitalu Miejskim w Lądku-Zdroju; wspierał powstawanie struktur Solidarności Chłopskiej, następnie „S” RI w woj. opolskim, wałbrzyskim i wrocławskim. Latem 1981 wspierał w woj. wałbrzyskim tzw. strajk żłobkowy. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, delegat na I KZD.

13 XII 1981 zmobilizował do strajku załogi KWK Słupiec i KWK Nowa Ruda, 14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Świdnicy (uczestnik głodówki), Kamiennej Górze, Głogowie, Grodkowie i Uhercach (wszędzie sprawował opiekę lekarską nad współinternowanymi), zwolniony 9 XII 1982. Współorganizator pomocy dla internowanych, w kontakcie m.in. z PCK, MCK, Amnesty International, Komisją Praw Człowieka ONZ. 1983-1989 współorganizator podziemnych struktur „S” Ziemi Kłodzkiej, Solidarności Walczącej; do 1989 organizator lokalnej poligrafii podziemnej (m.in. w 1989 pisma „S” Ziemi Kłodzkiej „Żółw”). Współorganizator kanałów przerzutowych do innych regionów Polski (m.in. na Podkarpacie) oraz za granicę (Czechosłowacja, ZSRS). Wielokrotnie zatrzymywany. 19861989 organizator Polskiego Klubu Ekologicznego. Współorganizator międzynarodowych tajnych spotkań, m.in. w Bielicach, z udziałem opozycjonistów z Polski i Czechosłowacji. W 1988 współorganizator tajnych obchodów 1000-lecia chrztu Rusi na Górze Cierniak k. Radochowa. W l. 80. współzałożyciel KIK w Lądku-Zdroju, Kłodzku, Świdnicy, Wałbrzychu, Nowej Rudzie.

19891990 organizator i przewodniczący KO Ziemi Kłodzkiej. Od 1990 animator Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. 19891991 lekarz na statku Rybackiej Floty Dalekomorskiej Odra-Świnoujście; od 2002 na rencie.

Autor artykułów w periodykach medycznych.

Od 30 IX 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu w ramach SOS krypt. Chirurg, zdjęto z ewidencji 18 II 1982; 22 I – 12 II 1982 przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu w ramach SOS; od 11 I 1983 przez Wydz. III RUSW w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach KE/SOR krypt. Rom, zdjęto z ewidencji 6 II 1990.

Łukasz Sołtysik