Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Żurko Jerzy (Wrocław)

Jerzy Żurko, ur. 11 VIII 1957 w Czerwieńsku k. Zielonej Góry. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek kulturoznawstwo (1984); w 1997 doktorat.

19691972 w ZHP, 19781980 w SZSP.

W X 1980 założyciel NZS, przewodniczący Komitetu Założycielskiego na kulturoznawstwie w UWr, członek Zarządu NZS UWr. Od X 1980 wspierał Niezależny Ruch Harcerski Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. W II 1981 organizator strajku studentów UWr o zarejestrowanie NZS. XI – 13 XII 1981 organizator strajku solidarnościowego na UWr ze studentami WSP w Radomiu i Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie. 19801981 organizator, współpracownik, drukarz, kolporter, autor i redaktor pism: „No Więc”, „Min”, „Marabut”, „Progres”, „Komunikat”, „Serwis”.

1415 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego na PWr.; następnie w ukryciu we Wrocławiu, 31 VIII 1982 zatrzymany, 2 IX 1982 zwolniony. XII 1981 – II 1982 członek Zarządu NZS; XII 1981 – X 1984 działacz Akademickiego Ruchu Oporu, IX 1982 – IX 1983 w Solidarności Walczącej. 28 II 1984 aresztowany, w czasie przesłuchania i w celi kilkakrotnie pobity; 27 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. W 1984 bibliotekarz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, 19841987 w Bibliotece UWr. 19861989 działacz Ruchu WiP, współorganizator i uczestnik manifestacji wrocławskiego Ruchu WiP, współpracownik, drukarz, kolporter, autor i redaktor pism: „Zeszyty Duszpasterstwa Pokoju im. Ottona Schimka”, „WiP”, „Co Było?”, „WiPek”. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., 3-krotnie skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. 2528 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. W V 1988 uczestnik i doradca 2-dniowego strajku studentów UWr, VVI 1988 współorganizator i uczestnik głodówki zorganizowanej we Wrocławiu przez Ruch WiP i Solidarność Polsko-Czechosłowacką o uwolnienie więzionych za odmowę służby lub złożenia przysięgi wojskowej oraz sygnatariuszy czechosłowackiej Karty 77. 19881991 opiekun w Towarzystwie Pomocy św. Brata Alberta.

Od 1997 adiunkt w Instytucie Socjologii UWr.

Od 17 VIII 1987 rozpracowywany w ramach SOR krypt. WiP.

Łukasz Sołtysik