Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Cnotalski Krzysztof (Poznań)

Krzysztof Cnotalski, ur. 31 X 1956 w Łodzi k. Stęszewa. Ukończył ZSZ w Poznaniu (1975).

19781990 pracownik HCP.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych, kaset audio, ulotek i in. wydawnictw okolicznościowych; działacz podziemia „S” w HCP: kolporter podziemnego pisma „Czas Kultury”, współorganizator (z Henrykiem Popielewskim, Zdzisławem Lewandowskim, Franciszkiem Okonkiem) pomocy finansowej dla aresztowanych i ich rodzin, organizator manifestacji rocznicowych, akcji ulotkowych, plakatowych, malowania na murach, zbierania informacji dot. HCP. Od 1984 w Solidarności Walczącej; współzałożyciel i drukarz pisma „Hipolit”. 19861987 kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., wielokrotnie przesłuchiwany. Od 1987 drukarz pism podziemnych („Solidarności Walczącej HCP”, „Róbmy Swoje”, „Nauczyciela”, „Gryfa”, „Właściwego Toru”); współorganizator (z Maciejem Frankiewiczem) Mszy za Ojczyznę. W VIII 1988 uczestnik 24-godz. strajku w HCP. Przed 1 V 1988 dwukrotnie zatrzymany, ukarany przez kolegium ds. wykroczeń za wnoszenie do HCP ulotek i nielegalnych wydawnictw; zwolniony z pracy, w X 1988 przywrócony.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S” (organizator, uczestnik plakatowania). 19901992 drukarz w prywatnej drukarni, w 1992 własna działalność gospodarcza, 19931996 drukarz w Wydawnictwie Wers, od 1996 pracownik Bazy-Druk Sp. z o.o. w Poznaniu.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Od 17 V 1985 i 21 XI 1985 – 28 VIII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Tama/SOS krypt. Szofer.

Cyryla Staszewska, Marta Szczesiak-Ślusarek