Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Duszkiewicz Krzysztof Cezary (Lublin)

Krzysztof Cezary Duszkiewicz, ur. 22 X 1957 w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej tamże, kierunek fizyka (1980).

19801987 doktorant, asystent w Zakładzie Logiki UMCS.

1982/1983 współzałożyciel lubelskiego Oddziału Solidarności Walczącej, 19831987 redaktor naczelny podziemnego pisma „SW Lublin” oraz serii broszur „Biblioteczka SW Lublin”, także autor, tłumacz i projektant szaty graficznej, współorganizator druku (z Andrzejem Patyrą), organizator kolportażu (w kontakcie m.in. Ruchem Młodzieży Niezależnej Świt, Funduszem Inicjatyw Społecznych, LDPN); 23 V 1984 zatrzymany (w związku z kolportażem ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do rad narodowych), aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Lublinie, 25 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Od 1985 wielokrotnie zatrzymywany, zastraszany (m.in. w X 1986 porwano na kilka godz. jego 3-letniego syna, w XII 1986 naciskany przez SB m.in. groźbami wobec rodziny na wyjazd z kraju.

Od IV 1987 na emigracji w USA.

19841987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Lublinie w ramach sprawy krypt. Mąciciele/Ośmiornica.

Marcin Dąbrowski 

Zobacz także