Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Filipek Włodzimierz (Poznań)

Włodzimierz Filipek, ur. 1 VII 1957 w Poznaniu, zm. 23 XI 2005 tamże. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej (1980).

19751976 uczestnik zbierania podpisów pod listami do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji; kolporter wydawnictw emigracyjnych (m.in. paryskiej „Kultury”). Przewodniczący studenckiego Koła Naukowego Polonistów. 19761977 organizator akcji protestacyjnych przeciwko usunięciu Stanisława Barańczaka z UAM i szykanowaniu Teatru Ósmego Dnia. W 1977 po śmierci Stanisława Pyjasa zbierał podpisy pod listami solidarności ze studentami z Krakowa. Działacz SKS w Poznaniu: redaktor ulotek i oświadczeń SKS, kolporter, organizator kolportażu niezależnych wydawnictw (m.in. książek NOWej i pism), od 1978 rzecznik SKS; współpracownik KSS KOR, współorganizator poznańskich wykładów TKN.

W VIII 1980 wspierał protestujące poznańskie zakłady, organizator zbiórek pieniędzy dla strajkujących na Wybrzeżu, od IX 1980 w „S”, Od X 1980 współzałożyciel, następnie jeden z liderów NZS w Poznaniu, reprezentant NZS w komisji ministerialnej kodyfikującej nową ustawę o szkolnictwie wyższym. Od VIII 1981 etatowy pracownik ZR Wielkopolska, kierownik Wszechnicy Związkowej.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie, zwolniony 6 VII 1982. 19841988 założyciel podziemnego pisma „Czas”: pomysłodawca tytułu i koncepcji ideowej, pierwszy redaktor naczelny, autor, współautor wywiadów, organizator grona znaczących autorów i współpracowników; od połowy 1985 współredaktor pisma „Solidarność Walcząca” (Poznań), w 1988 pisma „Komentarz” wydawanego przez poznański Oddział Solidarności Walczącej. 31 X 1986 zatrzymany z Janem Plewą podczas przewożenia samochodem (Ford Granada) prasy podziemnej z Warszawy do Poznania; 10 XII 1986 kolegium ds. wykroczeń orzekło karę grzywny i przepadek samochodu (właściciel J. Plewa). Od 1988 starszy wykładowca historii kultury na Wydz. Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu; w ostatnich latach życia wspierał związaną z ASP grupę artystyczną Wunderteam Omela; publicysta.

W 1989 współpracownik KO „S” w Poznaniu. 19921994 w Nowym Jorku, współpracownik redakcji polonijnego „Nowego Dziennika”. W 1993 otrzymał status visiting scholar w Center for Peace, War and the News Media New York University. 19942002 współpracownik TVP1 i TVP2 w Warszawie, scenarzysta, realizator programów i filmów dokumentalnych, m.in. Beute Kammeraden (1992), Zdobyczni koledzy, Wojna i prawo – portret Zygmunta Nowakowskiego (1992), Biblia na język polski przełożona (1992), Zygmunt Bauman – filozof ponowoczesnego świata (1995), Aleja Przyjaciół (1996), Jan Vermeer – malarz z Delft (1996), Kolumbowie w kolorze feldgrau (2001); 1994-1996 współscenarzysta cyklicznego programu Kamili Dreckiej Ogród sztuk. Współpracownik Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych oraz Centrum Języka Angielskiego Archibald.

26 IX 1977 – III 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Poznaniu w ramach SOS krypt. Mątwa/SOR krypt. Nonet/KE krypt. Mangusta; od 13 VII 1989 przez Inspektorat 2 WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Ośmiornica; wyrejestrowany na podstawie pisma Wydz. C WUSW w Poznaniu do Biura C MSW w Warszawie z 13 VI 1990.

Agnieszka Łuczak