Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Gwoździewicz Karol (Katowice)

Karol Gwoździewicz, ur. 13 VI 1948 w Andrychowie. Ukończył Technikum Metali Nieżelaznych w Katowicach-Szopienicach (1968).

19682004 pracownik Zakładów Cynkowych Silesia w Katowicach (od 1996 Zakłady Metalurgiczne Silesia SA). W III 1968 uczestnik demonstracji studenckich w Katowicach. 19701973 w ZMS, przewodniczący Komisji Wydziałowej. 19781980 sporadycznie kolporter niezależnych wydawnictw WZZ, ROPCiO i KSS KOR w Silesii (m.in. „Ruch Związkowy”, „Robotnik”).

Od X 1980 w „S”; członek KZ w Silesii, współorganizator zebrań MKZ Katowice odbywających się w Silesii.

Od 13 XII 1981 organizator mieszkań i zaopatrzenia dla ukrywających się Jadwigi Chmielowskiej i Jana Górnego. Od 1982 pomysłodawca i współorganizator tzw. latających bibliotek. 19831987 w KPN. Od 1983 dostawca materiałów poligraficznych dla podziemnej drukarni w Gliwicach. 19831989 łącznik RKK, 19851987 współpracownik RKW odpowiedzialny za kontakt z Tadeuszem Jarzębowskim (Jarskim) z londyńskiej Solidarity with Solidarity. 19841988 bliski współpracownik, organizator spotkań RKW z Andrzejem Rozpłochowskim. 19851990 zaprzysiężony członek Solidarności Walczącej. W 1989 współredaktor pisma „Przegląd Jastrzębsko-Rybnicki”, drukarz i kolporter pism „PIK” i „WiS”. 19871993 członek Polskiej Partii Niepodległościowej.

W 1990 delegat na II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 19931997 w RdR, przewodniczący Zarządu RdR woj. katowickiego, członek Rady Politycznej RdR Obóz Patriotyczny; 19972000 w RS AWS. Od 2004 na świadczeniu przedemerytalnym, od 2009 na emeryturze.

Weronika Rudnicka
 

Zobacz także