Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Handrysik Józef (Kępno)

Józef Handrysik, ur. 11 II 1942 w Piotrówce k. Kępna, zm. 4 I 1994 w Kępnie. Ukończył Policealne Medyczne Studium Zawodowe we Wrocławiu, Wydz. Techniki Dentystycznej (1963).

19641994 technik dentystyczny w kępińskim ośrodku zdrowia.

Od IX 1980 w „S”, inicjator Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ, od XI 1980 wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej, od 15 VI 1981 wiceprzewodniczący MKP Ziemi Kępińskiej, VIVII 1981 delegat na I WZD Województwa Kaliskiego, członek ZR Wielkopolska Płd.

Od 1982 współpracownik podziemnych struktur wrocławskich, współdziałał z Kazimierzem Klementowskim z Solidarności Walczącej, 19821984 lider grupy Harpun (we współpracy z Marią Bykowską, Włodzimierzem Jędrasikiem, Wiesławem Kołodziejczykiem, Henrykiem Müllerem), drukarz, kolporter wydawnictw podziemnych z Wrocławia (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Replika”), punkt kolportażowy prowadził w miejscu pracy (do 1 IV 1983). Wielokrotne rewizje w mieszkaniu w Piotrówce, następnie w Kępnie. Działacz katolicki, współpracownik proboszczów parafii św. Marcina w Kępnie: ks. Mariana Magnuszewskiego (w 1983) i ks. Zbigniewa Rapiora (19831989), 19841988 członek Młodzieżowej Grupy Piątkowej przy parafii św. Marcina w Kępnie.

Od 1989 współorganizator reaktywowania struktur „S” w Kępnie oraz w ZOZ, w IV 1989 członek Zarządu Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej „S” Ziemi Kępińskiej, przewodniczący Tymczasowej Komisji Organizacyjnej przy ZOZ w Kępnie, we IX 1989 przewodniczący KZ, członek KO „S” Ziemi Kępińskiej.

Od 6 I 1982 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Kaliszu w ramach SOR krypt. Rower dot. kolportażu ulotek na terenie Kępna; 12 IV 1983 – 14 IV 1986 przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Metro.

Grażyna Schlender