Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Krzyżanowski Henryk (Poznań)

Henryk Krzyżanowski, ur. 28 I 1946 w Sieradzu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunki: romanistyka (1964), anglistyka (1974), doktorat (1981).

W III 1968 uczestnik manifestacji studenckich, w l. 70. w kontakcie ze środowiskami opozycyjnymi, od 1976 kolporter wydawnictw niezależnych (m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR, publikacji Instytutu Literackiego w Paryżu). 19691974 nauczyciel w I LO w Poznaniu, 19741986 pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej UAM.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ na UAM, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD.

16 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie (uczestnik kilkudniowej głodówki), zwolniony 5 VII 1982. Od 1982 współpracownik TKZ na UAM, TZR, 1986-1989 Solidarności Walczącej. Członek redakcji „Czasu Kultury”, 19821989 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Solidarność Walcząca”, „Czas Kultury”, „Kultura Niezależna”, „Tygodnik Mazowsze”, książki wydawnictw NOWa, CDN, Suplement, Errata, Krąg), 19831987 kolporter podziemnych kaset audio i wideo z punktu kolportażowego Janusza Weissa; współorganizator akcji szkoleniowo-oświatowych, ulotkowych, protestacyjnych, Mszy za Ojczyznę; zbierał składki na działalność związkową, wydawniczą, pomoc dla represjonowanych. 1986-1990 kierownik metodyczny Prywatnej Szkoły Języków Obcych Lektor w Poznaniu.

W 1989 członek poznańskiego KO „S”, rzecznik prasowy. 19891990 współwydawca pisma „Dzisiaj”, w 1990 wydawca pisma osiedlowego „Wieści z Chartowa”. Po 1989 członek Klubu Ład i Wolność. 19901991 rzecznik prezydenta Poznania, 19922000 własna działalność gospodarcza – Zakład Usług Językowych Best (nauczyciel języka, tłumacz, autor podręczników i testów), 19931998 kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 20002011 starszy wykładowca w Instytucie Językoznawstwa UAM. Od 2011 na emeryturze, kontynuuje pracę tłumacza.

Od 28 XII 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOS krypt. Uzdrowiciele; 19 VII 1983 – 17 XII 1986 w ramach KE krypt. Hrabia.

Aleksandra Pietrowicz