Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Podlejski Jacek Andrzej (Wrocław)

Jacek Andrzej Podlejski, ur. 10 VI 1953 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1978).

19781980 inspektor ds. zaopatrzenia w Przedsiębiorstwie Produkcji Urządzeń Elektrycznych Budownictwa Elektromontaż Wrocław, w 1980 referent w Urzędzie Dzielnicowym Wrocław-Krzyki, 19801986 specjalista, kierownik zespołu Pracowni Geodezyjnej w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych tamże.

Od IX 1980 w „S”, kolporter prasy niezależnej m.in. „Solidarność Dolnośląska”, „Biuletyn Dolnośląski”.

Po 13 XII 1981 kolporter ulotek, uczestnik akcji plakatowych, manifestacji i wieców na ulicach Wrocławia. 19841989 współpracownik Solidarności Walczącej. Kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Opcja”, „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „Myśli Nieinternowane”, książki, znaczki poczt podziemnych, kartki okolicznościowe); współorganizator (z żoną Janiną) punktu kolportażowego. W 1987 specjalista ds. organizacyjnych w Przedsiębiorstwie Transportowym Handlu Wewnętrznego we Wrocławiu, gdzie przeprowadził wolne wybory do Rady Pracowniczej, co uchroniło od zwolnienia działaczy „S”.

19872001 starszy specjalista w Dyrekcji Inwestycji Miejskich. 19892001 członek KZ „S” w DIM. Od 1990 w Partii Wolności, 19951997 w ROP, w 1991 współzałożyciel Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych; od 2005 członek Dolnośląskiej Inicjatywy Historycznej we Wrocławiu; od 2007 Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. 20012010 inspektor ds. przetargów w spółce Grupa Administrator Sp. z o.o. we Wrocławiu, następnie w Energia PRO SA i BZWBK SA tamże.

Łukasz Sołtysik