Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Przybył Stanisław (Piła)

Stanisław Przybył, ur. 14 IX 1957 w Rychliku k. Piły. Ukończył ZSZ w Trzciance (1975).

19721976 pracownik Powiatowej Spółdzielni Usług Wielobranżowych w Trzciance; 19771979 służba wojskowa w straży pożarnej w Zakładzie Płyt Pilśniowych w Czarnkowie; 19791982 pracownik Fabryki Domów w Trzciance.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnych struktur „S”; 15 V 1982 uczestnik (z Witoldem Wiśniewskim, braćmi Władysławem i Stanisławem Groconiami) akcji malowania haseł antyreżimowych na drodze wylotowej z Trzcianki; 19 V 1982 aresztowany, 5 VI 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Pile na 4 lata więzienia, osadzony w ZK w Poznaniu, następnie we Wrocławiu, Strzelinie, 19 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski. 19831986 działacz Solidarności Walczącej, członek Rady Politycznej SW w Pile, kolporter wydawnictw podziemnych w Trzciance i okolicach; kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., poddawany rewizjom w zakładzie pracy; 2-krotnie karany przez kolegium ds. wykroczeń grzywnami. 19831986 zatrudniony w Rejonie Dróg Publicznych w Trzciance, 19861989 pracownik produkcyjny przedsiębiorstwa Apina Biernatowo.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S” na terenie Krajny, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk. 19891992 pracownik przedsiębiorstwa Wytwarzanie Materiałów Budowlanych w Trzciance, 19921998 wypożyczalni kaset wideo tamże, 19982002 właściciel Salonu Gier Telewizyjnych tamże, od 2002 rolnik we własnym gospodarstwie.

20 V 1982 – 7 VII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Pile w ramach SOR krypt. Kruki; 15 X 1985 – 21 IX 1989 przez p. III RUSW w Trzciance w ramach KE krypt. Wrona.

Jarosław Wąsowicz SD