Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Swastek Józef (Mirsk)

Józef Swastek, ur. 19 III 1958 w Krobicy k. Świeradowa-Zdroju, zm. 10 V 2002 tamże. Ukończył SP w Krobicy (1973).

19731975 pracował w gospodarstwie rodziców, 19751980 pracownik fizyczny w Zakładzie Drzewnym w Krobicy, 19801984 robotnik w Zakładzie Płyt Pilśniowych w Krobicy-Orłowicach k. Świeradowa-Zdroju.

Od IX 1980 w „S”; jesienią 1980 podczas protestu przeciw nadużyciom dyrekcji i POP PZPR w zakładzie uczestniczył w wywiezieniu dyr. na taczce.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji ulotkowych w miejscu pracy oraz okolicach Świeradowa-Zdroju i Mirska; szykanowany w związku z podejrzeniami o działalność w „S”, podczas rozmów ostrzegawczych grożono m.in. zwolnieniem z pracy. Od wiosny 1982 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Z Dnia na Dzień”, książek NOWej), od 1983 głównie książek, rozprowadzanych przez siatkę kolportażową RKS „S” Dolny Śląsk (kontakt z Leszkiem Demiańczukiem); 19841992 operator wózków widłowych w Zakładach Przemysłu Lniarskiego Skarbków w Mirsku. 19841986 główny organizator (we współpracy ze Stanisławem Mittkiem i Jerzym Pietraszką), następnie szef Grupy Solidarności Walczącej Izery, zajmującej się kolportażem wydawnictw podziemnych (m.in. „Z Dnia Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Replika”, „Myśli”, „Wiadomości Bieżące”, „Tygodnik Mazowsze”).

19891992 w „S”; w następnych latach prace dorywcze.

Artur Adamski, Jerzy Pietraszko