Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Edward Wryszcz (Jelenia Góra)

Edward Wryszcz, ur. 4 II 1945 w Majdanie Nowym k. Biłgoraja. Ukończył Technikum Elektryczno-Mechaniczne w Piechowicach (1970).

19641966 zasadnicza służba wojskowa, 19661990 ślusarz, tokarz, nauczyciel zawodu w Dolnośląskich Zakładach Maszyn Elektrycznych Karelma w Piechowicach k. Jeleniej Góry.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ w Karelmie, autor (z żoną Celiną) codziennych audycji informacyjnych w zakładowym radiowęźle; kolporter prasy związkowej (m.in. „Solidarność Jeleniogórska”, „Odrodzenie”, „Tygodnik Solidarność”, „Solidarność Dolnośląska”); w 1981 działacz KKK „S” POiW (reprezentował nauczycieli zawodu w szkołach przyzakładowych w woj. jeleniogórskim nieobjętych Kartą Nauczyciela).

14 XII 1981 współorganizator strajku włoskiego w Karelmie, zatrzymany i przesłuchany. 27 XII 1981 zatrzymany ponownie, internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, Głogowie, Grodkowie i Uhercach, 15 XI 1982 zwolniony. XI 1983 – IX 1986 członek TKK „S” Regionu Jeleniogórskiego; 19831989 członek Rady Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Jeleniej Górze przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego; 19831987 współpracownik i aktor teatru amatorskiego przy Niezależnym Teatrze Scena Czterdzieści i Cztery w Jeleniej Górze; 19831989 kolporter ulotek, wydawnictw podziemnych (m.in. Niezależnych Warsztatów Wydawniczych Ogniwo we Wrocławiu) i prasy podziemnej w Piechowicach i Jeleniej Górze (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze”, „Dywanik”, „Celwiskoziak”, „Gencjana”, „Zerwij Kajdany, Połam Bat...”); 19841985 współpracownik redakcji (m.in. z Władysławem Niegoszem i Marianem Zagórnym) zakładowego podziemnego pisma Solidarności Walczącej „Zerwij Kajdany, Połam Bat...”, autor winiety pisma i tekstów. W 1985 zwolniony z pracy, przywrócony przez Sąd Pracy we Wrocławiu. 23 X 1986 współautor i sygnatariusz listu do Sejmu PRL m.in. w obronie więzionego Władysława Frasyniuka.

19891993 w „S”, w 1989 przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „S”, następnie KZ „S” w Karelmie; IIXI 1989 sekretarz TZR „S” Jelenia Góra; XI 1989 – III 1990 delegat na II WZD Regionu Jelenia Góra, XII 1989 – V 1990 sekretarz ZR; w 1990 delegat na II KZD. IVVI 1989 współzałożyciel i członek Wojewódzkiego KO „S” w Jeleniej Górze; w 1989 współzałożyciel (m.in. z Ferdynandem Kuźmą i Leszkiem Zamościńskim) KO „S” w Piechowicach, do 1994 członek, 19901994 burmistrz Piechowic z listy KO „S”. 19941995 bezrobotny, od 1995 podreferendarz Biura Obsługi Roszczeń b. Pracowników Zakładów R1 przy Państwowej Agencji Atomistyki w Jeleniej Górze. Od 2004 w PiS.

Do 8 V 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Jeleniej Górze w ramach SOS krypt. Siatka; 16 IV 1985 – 15 IV 1987 w ramach SOS krypt. Działacze; do 5 VII 1989 w ramach KE krypt. Fotograf; 5 VII – 19 X 1989 w ramach SOR.

Ivo Łaborewicz, Łukasz Sołtysik