Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Ryszard Kołecki (Brzeg)

Ryszard Kołecki, ur. 1 I 1948 w Stare Kolnie k. Brzegu. Ukończył Technikum Budowlane we Wrocławiu (1969).

1960–1980 w ZHP, instruktor, podharcmistrz, od 1969 komendant Szczepu Drużyn ZHP w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu, 1969–1980 w ZNP.

1969–1983 nauczyciel, wychowawca, kierownik internatu w ZSB w Brzegu.

Od IX 1980 w „S”; we IX współorganizator Koła „S” w ZSB, 14 XI 1980 – II 1981 wiceprzew. Tymczasowej Komisji Międzyszkolnej „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Brzegu; od 16 II 1981 wiceprzew. Komisji Zakładowej POiW tamże. 2 X 1980 – IV 1981 członek MKZ/MKK tamże, od 4 V 1981 prezydium MKK Ziemia Brzeska; 29–30 VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR. W 1981 delegat na regionalne spotkania „S” POiW Regionu Dolny Śląsk i Śląska Opolskiego (członek Regionalnej Komisji Koordynacyjnej) oraz krajowe zebranie POiW we Wrocławiu.XII 1981 – 1989 wiceprzew., od VI 1983 przew. TKZ POiW; 17 II 1982 – II 1989 współzałożyciel, członek Tajnej MKK Ziemi Brzeskiej. XI 1982 – 1989 członek zaprzysiężony SW. XII 1981 – 1983 uczestnik pomocy rodzinom osób internowanych i represjonowanych; 1983–1990 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja w Brzegu, nast. po zmianie afiliacji od 1987 Podwyższenia Krzyża Świętego tamże. 1982–1989 współzałożyciel, organizator druku, drukarz (do I 1987 regularnie, późn. rotacyjnie) podziemnych pism: „Prostownik” (II 1982 – II 1989), także organizator druku z matryc przywożonych z Wrocławia „Z Dnia na Dzień” (I 1982 – 1989) i „Solidarność Walcząca” (VII 1982 – XII 1989). 1982–1989 organizator sieci kolportażu i kolporter podziemnych wydawnictw m.in. ulotek, kaset, książek i pism: „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Region”, „Ogniwo”. 1983–1984 mistrz budowlany w Nadleśnictwie w Brzegu. 6 XI 1983 zatrzymany i przesłuchiwany w zw. ze sprawą Janusza Kajdzika, 17 XI poddany rewizji w pracy i mieszkaniu, 18 XI ponownie przesłuchany. 1984–1987 kierownik robót budowlanych/grupy remontowo-budowlanej w Klubie Sportowym Stal w Brzegu; 1987–1996 własna działalność gospodarcza. IV – VI 1989 członek KO „S” w Brzegu, wykonawca plakatów i ulotek wyborczych, uczestnik kolportażu materiałów wyborczych oraz akcji ulotkowych i plakatowania. 1996–2004 współwłaściciel Przedsiębiorstwa Handlowego Kora Sc. w Brzegu. 2004–2008 na świadczeniu przedemerytalnym; od 2008 na emeryturze.

Łukasz Sołtysik