Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Kotecki Franciszek (Brzeg)

Franciszek Kotecki, ur. 26 II 1946 w Brzegu, zm. 12 V 2014 w Brzegu. Ukończył ZSZ w Brzegu (1963).

19621972 pracownik w Fabryce Siewników Brzeg/Fabryce Maszyn Rolniczych Agromet w Brzegu, 19721995 garbarz skór w Śląskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Otmęt”  Garbarnia Brzeg.

Od X 19880 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego w zakładzie, od 14 XII wiceprzew. KZ, członek Komisji Porozumiewawczej Przedsiębiorstwa ŚZPS Otmęt. 2 X 1980 – V 1981 członek MKZ w Brzegu, od 12 IV 1981 Prezydium Zarządu MKK w Brzegu.

14 XII 1981 uczestnik protestu w zakładzie pracy; XII 1981 – 1989 członek TKZ; 17 II 1982 – II 1989 członek Tajnej MKK Ziemia Brzeska. XII 1981 – 1983 działacz Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym w Brzegu. XII 1981 1989 organizator sieci kolportażu i kolporter w Brzegu i okolicach ulotek, podziemnych wydawnictw (m.in. książek) i pism m.in. „Solidarności Walczącej”, „Z Dnia na Dzień”, „Prostownik”, „Gross Rosen”, „Tygodnik Mazowsze”, „Bez Cenzury”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Region”, „Ogniwo”. II 1982 – II 1989 współzałożyciel, współpracownik redakcji podziemnego pisma „Prostownik”, a także organizator druku i drukarz podziemnych pism „Prostownika”, (z matryc przywożonych z Wrocławia) „Z Dnia na Dzień” (I 1982 – 1989) i „Solidarność Walcząca” (VII 1982 – XII 1989). 13 V 1982 uczestnik strajku w zakładzie pracy. 1982 – 1989 współpracownik SW. 31 VIII 1982 zatrzymany, 2 IX internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie, 25 XI zwolniony. W 1983 zwolniony z pracy, nast. 19832013 pracownik kolejno: w prywatnych warsztatach rzemieślniczych, Brzeskich Zakładów Urządzeń Wagonowych Bewag, własna działalność gospodarcza, inkasent w Urzędzie Miasta i Gminy w Brzegu. 19831990 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. św. Mikołaja, nast. po zmianie afiliacji od 1987 Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu. Od 1989 w „S”, 24 II 1989 II 1990 członek RKW Dolny Śląsk – Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Brzegu, IV 1989 – 1990 członek KO „S” w Brzegu, m.in. współorganizator spotkań wyborczych. 19901994 radny miasta Brzeg z listy KO „S” w Brzegu, członek Zarządu Rady Miasta. Od 2013 na emeryturze.

10 III 1981 – 1987 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO/WUSW w Opolu, 13 VIII 1987 – 19 X 1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Brzegu w ramach KE krypt. Odnowiciel.

Łukasz Sołtysik