Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Zawadzka Elżbieta (Jelenia Góra)

Elżbieta Zawadzka , ur. 17 IV 1958 w Cieplicach Śląskich-Zdrój k. Jeleniej Góry, zm. 4 XI 2018 w Kowarach.

Ukończyła I LO w Jeleniej Górze (1978).  1975–1983 referent ds. inwentaryzacji, księgowa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Jeleniej Górze.

Od IX 1980 w „S”; organizatorka, przew. Komitetu Założycielskiego, od I 1981 przew. KZ; 1980–1981 przew. Regionalnej Sekcji Pracowników Służby Zdrowia MKZ Województwa Jeleniogórskiego/ZR w Jeleniej Górze, delegat z woj. jeleniogórskiego na ogólnopolskie spotkania pracowników służby zdrowia, członek KKK PSZ, od 15 VIII 1981 członek Rady Wykonawczej KKK. Od X 1980 członek Prezydium MKZ Województwa Jeleniogórskiego; I –II 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w klubie Gencjana w Jeleniej Górze; od 12 III 1981 członek Regionalnego KOWzP w Jeleniej Górze; w III 1981 członek MKS w Jeleniej Górze oraz redaktor strajkowego pisma „Komunikat”; V – VI 1981 delegat na I WZD Województwa Jeleniogórskiego, od VI 1981 członek ZR w Jeleniej Górze. XI 1981 delegat na I KZD PSZ. 1981–1986 członek KPN; w 2 poł. 1981 z Chrystoforoszem Tulaszem autorka ulotki KPN.

13 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosobnienia w Kamiennej Górze, Wrocławiu i Gołdapi, 30 IV 1982 zwolniona. 1982–1986 kolporterka podziemnych pism, m.in. „Odroczenie”, „Zerwij Kajdany, Połam Bat...”, „Gencjana”, „Dywanik”, „Celwiskoziak”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”; z Warszawy do Jeleniej Góry przywoziła m.in. „Tygodnik Mazowsze” i książki; uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych i malowania napisów na murach w Jeleniej Górze i Piechowicach. 1983–1986 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. 1983–1989 na rencie. 1983–1986 członek Oddziału SW w Jeleniej Górze. 1984–1985 redaktor i drukarz podziemnego pisma „Zerwij Kajdany, Połam Bat...”. 1984–1985 członek (m.in. z Tadeuszem Stefanem Lewandowskim i Romanem Niegoszem) Komitetu ds. Przestrzegania Prawa w Jeleniej Górze powołanego po zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki.

1989–1991 asystentka rehabilitacji w Spółdzielni Inwalidów Simet/Telkom Simet w Jeleniej Górze; VII – XII 1991 bez zatrudnienia; 1992–2011 inspektor/st. inspektor w Wydz. Paszportowym Urzędu Wojewódzkiego/Oddziale Paszportowym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze; 2011–2012 na zasiłku dla bezrobotnych; 2012-2017 prace zlecone; od 2017 na rencie.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

6 I 1981 – 23 IX 1985 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Jeleniej Górze w ramach SOS krypt. Rencista.

Łukasz Sołtysik