Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Koza Mieczysław (Legnica)

Mieczysław Koza , ur. 22 XII 1948 w Bukowcu k. Nowego Tomyśla. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1972).

1966–1972 w ZSP, 1980–1985 w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Lubinie.

W III 1968 uczestnik manifestacji studentów w Poznaniu.

1972–1976 gł. mechanik w Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych Nowy Tomyśl, 1976–1979 kierownik oddziału remontów hutniczych w Zakładach Naprawczych Maszyn Zanam w Polkowicach w KGHM w Lubinie, 1979–1983 kierownik w Zakładzie Remontowo-Montażowym w Polkowicach KGHM tamże Wydz. Remontów Hutniczych Legnica z siedzibą w Hucie Miedzi Legnica.

Od IX 1980 w „S”; od XI 1980 członek KZ, 1981 wiceprzew Rady. Pracowniczej.

XII 1981 – IX 1982 członek MKS w Legnicy. 1982–1983 współorganizator, lider podziemnej „S” w zakładzie, zbierał składki na działalność związkową; kolporter podziemnych pism, m.in. „Na Bieżąco...”, „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Tygodnik Mazowsze” oraz ulotek. 1982–1983 kurier między Legnicą a Wrocławiem, organizator i koordynator sieci kolportażu. W 1982 drukarz podziemnych pism, m.in. „Na Bieżąco...”, „Solidarności Zagłębia Miedziowego” oraz z matryc przywożonych z Wrocławia („Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”). 1982–1983 współpracownik SW we Wrocławiu (kontakt z Andrzejem Mycem). 1982–1983 organizator materiałów poligraficznych dla podziemnych drukarni w Legnicy i we Wrocławiu. 30 IV 1983 zatrzymany, 1 V aresztowany, osadzony w AŚ w Legnicy i ZK we Wrocławiu, 30 VI zwolniony, 19 VII Sąd Rejonowy w Legnicy umorzył postępowanie. We IX 1983 zwolniony z pracy. 1983–1985 poddany kilku rozmowom profilaktyczno-ostrzegawczym. 1983–1984 kierownik wydz. remontowego w Przedsiębiorstwie Budownictwa Inżynierii Miejskiej Inżynieria w Legnicy, 1984–1987 majster, kierownik (w 1985 na budowie elektrociepłowni w Zielonej Górze) w Przedsiębiorstwie Montażu Urządzeń Przemysłowych Energomontaż-Zachód we Wrocławiu Oddział w Legnicy, 1987–1988 pracownik w Zakładzie Wulkanizacyjnym Jana Sikory w Legnicy; od 1988 własna działalność gospodarcza (Decart Mieczysław Koza Firmowy Serwis Ogumienia) tamże; od 2014 na emeryturze.

IV – VI 1989 działacz KO „S” w Legnicy. Od 2000 członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 przy parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

2 V 1983 – 6 I 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Kierownik; 9 I – 2 X 1984 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach SOR krypt. Włamywacze; 2 X 1984 – 31 I 1986 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach KE krypt. Organizator.

Łukasz Sołtysik