Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Stępień Marian Władysław (Legnica)

Marian Władysław Stępień, ur. 20 VIII 1941 w Chotelku k. Buska-Zdroju. Ukończył Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu (1963).

1963 asystent mechanika w Przedsiębiorstwie Państwowym Żegluga na Odrze Wrocław, 1963–1966 asystent projektanta w Pracowni Projektów Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wlkp., 1966 konstruktor w Zakładach Elektronicznych Elwro we Wrocławiu, 1966–1967 w Zakładach Kuzienniczych i Maszyn Rolniczych Agromet w Jaworze, 1967–1983 konstruktor, kierownik Sekcji Dokumentacji Techn. w Zakładach Mechanicznych Legmet w Legnicy KGHM w Lubinie.

1979–1980 kolporter w Legnicy ulotek i niezależnych pism, m.in. „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS KOR, „Robotnik”.

27–31 VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, członek KS, nast. MKS w Legnicy. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od 30 XI Zakładowej Komisji Robotniczej; w VI i 24 X 1981 delegat na I i II WZD Województwa Legnickiego. 1980–1981 kolporter niezależnych pism, m.in. „Solidarność”/„Solidarność Zagłębia Miedziowego”, „Na Bieżąco...”, „Solidarność Dolnośląska”. W 1981 zaangażowany w tworzenie samorządu pracowniczego, prelegent wykładów dot. akcjonariatu pracowniczego, m.in. w Lesznie, Kaliszu i we Wrocławiu.

14 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie, autor listu protestacyjnego do Sejmu PRL podpisanego przez ok. 200 pracowników zakładu. XII 1981 – 1983 członek podziemnej „S” w Legmecie, organizator zbiórek pieniężnych na cele związkowe. XII 1981 – 1982 współorganizator, członek Komitetu ds. Pomocy Rodzinom Internowanych przy kościołach św. Jana Chrzciciela i Świętej Trójcy w Legnicy. II – IX 1982 członek MKS w Legnicy. W 1982 drukarz podziemnych pism „Solidarność Zagłębia Miedziowego Stanu Wojny” i „Na Bieżąco… stanu wojny”; 1982–1987 z matryc przywożonych z Wrocławia „Z Dnia na Dzień” i „Solidarność Walcząca” oraz ulotek. VII 1982 – 1988 współpracownik SW we Wrocławiu. 31 VIII 1982 uczestnik manifestacji w Legnicy. 14 IX 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, 27 IX zwolniony. 1982–1989 organizator i koordynator sieci kolportażu w Legnicy i Lubinie, kolporter podziemnych pism, m.in.: „Solidarność Zagłębia Miedziowego Stanu Wojny”, „Na Bieżąco… stanu wojny”, „Zagłębie Miedziowe”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Informacyjny TPKZ «Solidarność» Kopalni Polkowice”. W 1983 zwolniony z pracy, 1983–1984 bez zatrudnienia. 1984–2006 referent ds. zaopatrzeniowych, st. inspektor w Zakładach Górniczych Polkowice w Polkowicach KGHM/KGHM Polska Miedź SA w Lubinie. 1984–1989 członek Podziemnej Tymczasowej KZ w ZG Polkowice, Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej „S” Zagłębia Miedziowego. 1985–1988 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Jana Chrzciciela w Legnicy, organizator mszy za Ojczyznę; 1985–1987 członek PPN. 1982–1987 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

1989–2007 członek KZ, nast. przew. Komisji Rewizyjnej. 1989–1991 członek Rady Pracowniczej ZG Polkowice i delegat Rady Pracowniczej KGHM. Od 2007 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

22 VIII 1980 – 3 XI 1981 rozpracowywany przez Wydz. III A KW MO w Legnicy w ramach SOS krypt. Odzew; 23 IV 1982 – 16 IV 1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW tamże w ramach SOR krypt. Prasa II; 1 VIII 1984 – 6 III 1986 przez Wydz. V WUSW tamże/p. V RUSW w Lubinie w ramach KE krypt. Inspirator.

Łukasz Sołtysik