Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Hlebowicz Jerzy (Kraków)

Jerzy Hlebowicz, ur. 3 I 1937 w Staniewiczach k. Grodna (obecnie Białoruś) zm. 16 III 2014 w Krakowie. Ukończył LO w Morągu

1963–1965 konserwator w Muzeum Mazurskim na zamku w Olsztynie, 1965–1966 w muzeum na zamku w Lidzbarku Warmińskim Oddział Muzeum w Olsztynie, 1966–1968 konserwator, magazynier w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Krakowie, 1968–1999, po zakupie dworku w Zagórzanach, rolnik oraz (z żoną Anną Hlebowicz) konserwator dzieł sztuki.

Od jesieni 1980 organizator (z synem Piotrem Hlebowiczem) Komitetów Założycielskich Kół NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w gm. Gdów oraz sąsiednich, 1981 członek Wojewódzkiej Komisji Interwencji przy Wojewódzkim Komitecie Założycielskim NSZZ RI „S” Kraków, od XI 1981 przew. gminnej struktury „S” RI w Gdowie.

Od 1982 w podziemnych strukturach „S” RI, członek OKOR; od końca 1982 członek Porozumienia Prasowego

Solidarność Zwycięży w Krakowie; od jesieni 1982 ukrywał poszukiwanego listem gończym Józefa Mroczka. W 1983 współinicjator, uczestnik budowy tajnej drukarni-bunkra pn. „Wilno” im. gen. L. Okulickiego „Niedźwiadka” na terenie swojej posesji w Zagórzanach (drukarnia, także archiwum i magazyn papieru, pracowała nieprzerwanie do poł. 1993). Drukarz podziemnych pism „«Solidarność» Zwycięży”, „Kurierek B”, „«Solidarność» Rolników”, ulotek, plakatów; 1983–1989 organizator (z Janem Bryjakiem i Witoldem Batorem) regularnego transportu prasy podziemnej (m.in. „«Solidarność» Zwycięży”, „«Solidarność» Rolników”, „Kurierek B”, „Solidarność Walcząca” oraz ulotek i plakatów Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży), papieru, materiałów, sprzętu poligraficznego pomiędzy Zagórzanami a Krakowem. 1983–1989 współorganizator (z ks. Kazimierzem Puchałą z Gruszowa) pomocy żywnościowej dla drukarzy Drukarni Wilno im. gen. L. Okulickiego i działaczy opozycji; organizator jej transportu. 1983–1984 kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany w WUSW w Krakowie; poddawany rewizjom. 1985–1990 współpracownik Oddziału Solidarności Walczącej w tamże.

W III 1989 delegat na Krajowy Zjazd „S” RI w Warszawie, nast. wiceprzew. Rady Wojewódzkiej  „S” RI w Krakowie. Przeciwnik porozumień okrągłego stołu. Od 2006 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Solidarności Walczącej (2012).

29 I 1982 – 3 III 1987 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Krakowie i p. VI RUSW w Myślenicach w ramach KE krypt. Obszarnik.

Piotr Hlebowicz

 

Zobacz także