Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Krusińska Teresa (Wrocław)

Teresa Krusińska (z d. Jurewicz), ur. 8 XI 1952 w Skajsterach k. Wilna(obecnie Litwa). Ukończyła Technikum Energetyczne we Wrocławiu (1977).

W 1958 repatriowana do Polski. 1972–1975 referentka w Zakładzie Doświadczalnym Automatyki Energetycznej we Wrocławiu, VII – X 1975 bez zatrudnienia, 1975–1979 zatrudniona monter, nast. brygadzistka, pracownik biurowy w Dolnośląskich Zakładach Elektronicznych Centrum Unitra-Dolam tamże; 1979–1985 sprzedawczyni (na umowie agencyjnej) w RSW Prasa–Książka–Ruch tamże.

Od IX 1980 w „S”.

1982–1990 członek (w 1983 zaprzysiężona) SW. 1982–1983 współorganizatorka z mężem Janem zespołu Radia SW (zbieranie sprzętu, nawiązywanie kontaktów, szukanie współpracowników); 1983 – IV 1990 redaktorka (od 1984 jej kierownik) Radia SW, spikerka, współorganizatorka emisji audycji w różnych częściach Polski, gł. we Wrocławiu. 1985–1986 zatrudniona sekretarka w Biurze Tłumaczeń Technicznych tamże, II – XI 1986 bez zatrudnienia, 1986–1987 zatrudniona współpracownik męża w zakładzie naprawy telewizorów Tele-radiomechanika tamże, 1987–2007 do 1994 kierowniczka, nast. st. inspektor w Wojewódzkim Zespole Metodycznym Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej/Wojewódzkim Centrum Analiz i Organizacji Ochrony Zdrowia/Regionalnym Ośrodku Monitorowania Ochrony Zdrowia/Dolnośląskim Centrum Zdrowia Publicznego w Urzędzie Wojewódzkim tamże. Od 2007 na emeryturze.

1991–1993 w Partii Wolności, od 2010 w Stowarzyszeniu SW we Wrocławiu.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Artur Adamski, Kamil Dworaczek