Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Lazarowicz Helena (Wrocław)

Helena Lazarowicz, ur. 24 V 1956 w Raciborzu. Absolwentka LO Carolinum w Nysie (1975).

1976–1978 studentka bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. 1978–1980 prace dorywcze, m.in. nauczycielka w SP nr 9 we Wrocławiu. 1979–1990 współpracowniczka niezależnego pisma „Biuletyn Dolnośląski” (udostępnianie mieszkania na druk, maszynistka, składacz). II – III 1980 członek Obywatelskiego Komitetu Wyborców we Wrocławiu organizującego bojkot wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych.

IX 1980 – XII 1981 drukarz małej poligrafii MKZ we Wrocławiu/ZR Dolny Śląsk, kolporterka wydawnictw niezależnych, gł. książek NOW-ej.

13 XII 1981 – V 1982 współpracowniczka RKS Dolny Śląsk. 13 XII 1981 – V 1982 redaktorka, maszynistka i składacz podziemnego pisma „Z Dnia na Dzień”, VI 1982 – 1990 „Solidarność Walcząca”; VI – IX 1982 współpracownik Radia SW, do XI/XII w ukryciu. II – VI 1983 wychowawczyni w internacie przy Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, IX 1983 – I 1986 maszynistka w Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym Przemysłu Ceramiki Budowlanej Cerbudowa tamże, VI 1986 – 1987 pracownik księgarz w Państwowym Przedsiębiorstwie Dom Książki tamże, 1987 – VI 1993 instruktorka terapii zajęciowej w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc tamże.

1990–1992 współpracowniczka Kompanii Przemysłowo-Handlowej Reverentia Sp. z o. o. tamże, od 1991 członek zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Polsko-Niemieckich tamże, 1994–2009 pracownik księgarz w księgarni Ossolineum tamże. Od 1995 właścicielka Wydawnictwa Lena tamże, od 2000 współpracownik Wydawnictwa Wektory tamże. Od 2010 członek Stowarzyszenia SW tamże.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016)

Artur Adamski, Kamil Dworaczek