Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Lesisz Cezariusz (Wrocław)

Cezariusz Lesisz, ur. 17 VI 1959 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (absolutorium 1988).

Od X 1980 w NZS; w X członek Wydz. Komitetu Założycielskiego. 18–19 II 1981 uczestnik strajku studenckiego na PWr ws. rejestracji NZS oraz 24 XI – 10 XII strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI na PWr. 11–13 XII 1981 uczestnik Kongresu Kultury Polskiej w Warszawie.

13–15 XII 1981 uczestnik strajku na PWr. I 1982 – 1989 współpracownik Kornela Morawieckiego. 13 VI i 28 VI 1982 uczestnik manifestacji ulicznych we Wrocławiu. VI 1982–1990 współzałożyciel, członek zaprzysiężony SW, Rady Politycznej SW. 1982–1987 osobisty sekretarz, łącznik i kierowca przew. SW Kornela Morawieckiego. VI 1982 – 1986 jeden z gł. organizatorów druku i kolportażu podziemnych pism SW, m.in. „Z Dnia na Dzień” (do V 1982), „Solidarność Walcząca”. 31 VIII 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzelinie, 2 IX zwolniony. 1987–1989 współwłaściciel (z matką Marią Lesisz) Zakładu Kamieniarskiego we Wrocławiu.

1989–2011 na emigracji w USA; własna działalność gospodarcza. Od 2011członek Stowarzyszenia Solidarność Walcząca we Wrocławiu, 2011-III 2017 organizator wydawania „Gazety Obywatelskiej. Prawda jest Ciekawa”/„Obywatelskiej”. III-XI 2017 szef gabinetu politycznego Ministra Finansów i Rozwoju, od XI 2017 pełnomocnik Ministra Finansów do spraw kontaktów z Parlamentem Rzeczpospolitej oraz organizacjami społecznymi

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016)

21 IX 1982 – 21 I 1985 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Tenor.

Artur Adamski, Kamil Dworaczek