Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Stanisław Maria Mittek (Wrocław)

Stanisław Maria Mittek, ur. 8 X 1951 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydz. Mechaniczno-Energetyczny (1983).

W 1969 zaopatrzeniowiec w Instytucie AutomatykiSystemów Energetycznychwe Wrocławiu, w 1970 maszynista pomp w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodnym i Kanalizacyjnym tamże, 1974–1976 pracownik Pogotowia Ratunkowego i ZOZ dla Wrocławia-Fabryczna, 1976–1983 prace dorywcze.

1980–1981zw. ze środowiskiem niezależnego pisma „Biuletyn Dolnośląski” (kontakt z Kornelem Morawieckim), konserwator sprzętu poligraficznego.

XII 1981 – VI 1982 zw. z poligrafią RKS Dolny Śląsk (z K. Morawieckim). W I 1982 współorganizatorakcji przewiezienia(m.in. z Jerzym Pietraszką i Jarosławem Twardowskim) powielacza z Olsztyna do Wrocławia. VI 1982 – 1990 członek SW (współpracował z Leszkiem Piotrem Jabłońskim, Małgorzatą Ostaszkiewicz (z d. Cackowską) Stanisławą Ewą Pielachą i J. Pietraszką), uczestnik niektórych spotkań kierownictwa SW. XII 1981 – 1987 współpracownik grupy drukarzy skupionej wokół Bogdana Makarskiego, jej łącznik z RKS a SW. XII 1981 – 1987 (pocz. w ramach RKS, potem SW) producent i konserwator sprzętu drukarskiego, drukarz (m.in. we własnym mieszkaniu) podziemnych pism „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, ulotek i broszur SW oraz 1983–1984 pisma „Niteczka”, w 1983 zgorzeleckiej „Famy”. XII 1981 – 1987 organizator sieci kolportażu we Wrocławiu oraz z Lublinem (Maria Kultys). Kolporter podziemnych pism, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Myśli”, „Niteczka”, „Fama” Zgorzelec, „Biuletyn Dolnośląski”, „Wiadomości Bieżące”, „Replika”. 1982–1987 organizator materiałów poligraficznych (m.in. od Marka Pilśniakowskiego z Legnicy) oraz organizator i instruktor szkoleń druku, gł. we Wrocławiu. I – VI 1982 współorganizator Oddziału RKS Dolny Śląsk w Zgorzelcu (współorganizator kolportażu, w IV organizator i instruktor szkolenia drukarskiego (m.in. Ryszarda Serwy), czego efektem był druk okolicznościowego satyrycznego pisma „Jajco”, VI 1982 – 1987 współpracownik Oddziału SW tamże; 1984–1986 z J. Pietraszką i Józefem Swastkiem organizator Grupy SW Izery. 1982–1988 współpracownik kontrwywiadu SW (m.in. uczestnik nasłuchów, w VIII 1982 konstruktor przenośnych zagłuszarek radia MO i SB). 1982–1983 współzałożyciel, redaktor i przepisywacz na matryce tekstów zgorzeleckiego podziemnego pisma „Fama”. 1982–1983 współtwórca Radia SW, projektant i wytwórca nadajników, w jego mieszkaniu nagrywano pierwsze audycje (spiker z Hanną Łukowską-Karniej, wykonawca na gitarze sygnału radia), uczestnik akcji nadawania emisji Radia SW we Wrocławiu oraz pozyskiwania komponentów elektronicznych do nadajników (m.in. od Marka Gajdy z Lubina). 1983–1984 współpracownik redakcji i autor podziemnego pisma „Niteczka”. W 1983 dekarz w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Maniowie Wielkim. 1984–1986 autor (ps. St. Żmijewski) podziemnego pisma „Myśli”. 1984–1990 pracownik Zakładu Usług Wysokościowych Taternik we Wrocławiu.

Od 1990 własna działalność gospodarcza (branża wysokościowo-budowlana oraz pośrednictwo na rynku nieruchomości), od 2017 na emeryturze.

Od 2007 w Stowarzyszeniu Solidarność Walcząca we Wrocławiu.

Jerzy Pietraszko

Zobacz także