Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Wawrzeń Andrzej (Wrocław)

Andrzej Wawrzeń, ur. 29 VII 1958 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Mechaniczne nr 1 tamże (1979).

1980–1982 monter-kierowca w Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk tamże.

Od IX 1980 w „S”; od IX 1980 przew. Koła Zakładowego „S” w zakładzie. W IX 1980 odbył szkolenie drukarskie w MKZ we Wrocławiu. 1980–1981 kolporter niezależnych pism, m.in. „Biuletyn Dolnośląski”, „Tygodnik Solidarność”, „Solidarność Dolnośląska”, sporadycznie książek. 1980–1986 założyciel i szef biblioteki wydawnictw niezależnych działającej w prywatnym mieszkaniu.

XII 1981 – I 1982 działacz zakładowej podziemnej „S”; 16 I zwolniony z pracy, nast. bezrobotny. VII 1982 – 1988 mechanik w MPK we Wrocławiu. VIII 1982–1989 członek, od 1985 przew. TKZ, uczestnik zbiórek składek, współorganizator pomocy represjonowanym. VIII 1982 – 1983 współpracownik,  XI 1983–1990 członek zaprzysiężony SW, drukarz, podziemnych pism, m.in. „Wiadomości Bieżące”, „Solidarność Walcząca” „Jednością Silni” oraz kartek okolicznościowych i kalendarzy,; kolporter podziemnych pism, m.in. „Biuletyn Dolnośląski” i „Tygodnik Mazowsze”. 1984–1989 wspomagał Międzyszkolny Komitet Oporu we Wrocławiu w zakresie druku (dostawca materiałów poligraficznych, organizator szkoleń). W 1984–1989 redaktor, autor i drukarz (przygotowywanie matryc), zakładowego podziemnego pisma MPK „Świt”. 1988–2005 własna działalność gospodarcza (branża odzieżowa i transportowa).

W 1989 współzałożyciel SW w MPK, 1989–1990 redaktor nacz., autor i drukarz pisma „Bez Pardonu”.

1990–1993 w Partii Wolności. W 1991 fotoreporter pisma „Dni”. 2005–2011 konserwator sieci teleinformatycznej w firmie ElTel Networks SA we Wrocławiu, od 2011 pracownik sektora bankowego.

Od 2007 członek-założyciel Stowarzyszenia Solidarność Walcząca we Wrocławiu.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).