Biogramy

Aktualnie znajdujesz się na:

Borowski Adam (Warszawa)

Adam Borowski, ur. 21 VII 1955 w Warszawie. Ukończył Technikum Mechaniczne nr 1 tamże (1975). Od 1979 student w trybie zaocznym Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Historyczny (po 13 XII 1981 relegowany).

19751976 zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Materiałów Budowlanych w Warszawie, 19761979 w Przedsiębiorstwie Budowy Sieci Cieplnych, 19791986 w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych tamże. Od I 1980 kolporter niezależnych pism, m.in. „Biuletynu Informacyjnego KSS KOR”, „Robotnika”, oraz wydawnictwa NOWa.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w MPRE, społeczny pracownik Komisji Interwencji i Mediacji „S” Regionu Mazowsze.

1415 XII 1981 organizator strajku w swoim zakładzie pracy, po jego rozwiązaniu w ukryciu, organizator struktury podziemnej CDN, później MRKS; organizator koordynator tzw. służb specjalnych MRKS. W 1982 pomysłodawca i współorganizator niezależnego pochodu pierwszomajowego; 31 V 1982 współorganizator położenia płyty marmurowej na Placu Zwycięstwa ku czci poległych górników w kopalni Wujek, uczestnik akcji (z Jerzym Bogumiłem, Mirosławem Radzikowskim i Kazimierzem Hintzem) uwolnienia postrzelonego przez MO Jana Narożniaka ze szpitala przy ul. Banacha w Warszawie. 10 VII 1982 aresztowany, osadzony w AŚ Warszawa-Mokotów, 19 V 1983 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 3,5 roku więzienia, w wyniku apelacji prokuratorskiej wyrok podwyższono do 6 lat więzienia, w VII 1983 na mocy amnestii zmniejszono o połowę, 19 VII 1984 zwolniony warunkowo. W 1985 współzałożyciel Niezależnego Wydawnictwa Książkowego Wers; od 1985 zaprzysiężony członek Solidarności Walczącej; organizator jej oddziału w Warszawie, w 1987 założyciel wydawnictwa Solidarności Walczącej Prawy Margines, 19871989 wydawca podziemnego pisma Solidarności Walczącej „Horyzont”.

W VII 1989 założyciel (razem z żoną Mirosławą Łątkowską) Oficyny Wydawniczej Volumen. W 1995 współzałożyciel, 20002006 przewodniczący Komitetu Polska-Czeczenia; organizator wystaw, m.in. Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r. (w Sejmie RP 1999), Czeczenia, ostateczne rozwiązanie (2006), Solidarność. Droga do Niepodległości (2010), koncertów i manifestacji przeciw wojnie w Czeczenii; od XI 2005 Honorowy Konsul Czeczeńskiej Republiki Iczkeria w Polsce, od 2008 prezes stowarzyszenia Polsko-Czeczeński Ośrodek Dokumentacyjno-Informacyjny Iczkeria, 20082010 społeczny doradca ds. uchodźców czeczeńskich Rzecznika Praw Obywatelskich.

Odznaczony medalem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (1993) za serię książek O Wolność i Niepodległość (pomysłodawca serii: Jarosław Waniorek), brązowym medalem Za zasługi dla obronności kraju (1997), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006); wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Od 21 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. XIII/VI Dep. II MSW/Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Komandor, zdjęto z ewidencji 11 I 1990.

Michał Zarzycki
 

Zobacz także