Pismo Organizacji Solidarność Walcząca. Grupa Zakładowa Stoczni im. Komuny Paryskiej [w Gdyni]