"Solidarność Walcząca" - Poznań.

„Solidarność Walcząca. Tygodnik organizacji Solidarność Walcząca Poznań", nr 34-35 z dn. 3-16 VII 1989 r.

Poruszone zagadnienia: 1. Ogłoszenie pierwszych jawnych przedstawicieli SW w kraju –  (w związku z legalizacją „Solidarności” i wejścia jej przedstawicieli do Sejmu i Senatu), 2. Represje wobec młodzieży i opozycji „niekonstruktywnej” - m.in. w związku z manifestacjami przeciw obecności wojsk sowieckich w Polsce i możliwości wyboru na prezydenta gen. Jaruzelskiego, 3. Ocena działalności gen. Jaruzelskiego, kulisy wyboru na prezydenta, 4. Manifestacje, demonstracje w dn. 29.06. 1989 r. zorganizowane przez SW w Rzeszowie, Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu przeciwko komunizmowi i Jaruzelskiemu, 5. Manifestacja zorganizowana w dn. 03.07. przez KPN w Warszawie przeciw Jaruzelskiemu, 6. Kontrowersje w sprawie trybu powoływania KO [Komitetów Obywatelskich], 7. Strajki zorganizowane przez załogi MPK w Bydgoszczy, Toruniu i Inowrocławiu, Poznaniu -  żądania podwyżek płac, poprawy warunków pracy, 8. Strajk głodowy w dn. 06.07. 1989 r. pracowników Szpitala Onkologicznego i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu - 9. Panel PPS w kościele oo. Jezuitów w Warszawie, 10. Wiec rocznicowy zorganizowany przez SW i LDP „N” w Poznaniu w związku z 33 rocznicą wydarzeń Czerwca 1956, 11. Sprostowania w zw. z błędnymi informacjami publikowanymi w Gazecie Wyborczej i RWE dot. manifestacji w Warszawie i Poznaniu, 12. Zebranie działaczy „Solidarności” w Szczecinie w dn. 10-11.06.1989 r. - fragment uchwały w sprawie przeprowadzenia demokratycznych wyborów w NSZZ „Solidarność” - art. pt. „Pragniemy powrotu do ideałów sierpnia”, 13. Informacja nt. Punktu Informacyjnego SW w Poznaniu, IPN By 076/201, s. 319-326 (wymienione osoby: Kornel Morawiecki, Marek Czachor, Ewa Kubasiewicz, M. Urbański, K. Górny, gen. Jaruzelski, Maciej Frankiewicz, Antoni Kopaczewski, Wojciech Myślecki, Wiesław Siuda, K. Cnotalski, por. Krzysztof Wroczyński, Krystian Soliński, L. Lisiecka, A. Gwiazda, L. Moczulski, A. Hall, L. Dymarski, A. Michalak, Piotr Majchrzak, J. Kuroń, R. Staniewicz, M. Jurczyk, S. Wądołowski, S. Jaworski, A. Słowik, G. Palka/Pałka, J. Kropiwnicki, K. Świtoń, M. Muszyński, Lech Wałęsa, Szymon Jabłoński).

CAŁY DOKUMENT DOSTĘPNY W ZAŁĄCZONYM PLIKU .PDF

 

Zobacz także