Solidarność Walcząca. Wolni i Solidarni

OPIS WYDAWNICTWA

„Solidarność Walcząca. Wolni i Solidarni” Pismo Organizacji Solidarność Walcząca – Kalisz, wydawane w okresie 18 III 1985 – 16 IX 1985 r. Pierwsza ulotka, która była numerem sygnalnym pisma ukazała się 28 II 1985 r.; (ostatni, nr 6 z 16 IX 1985, obj. 2 s.), format A5, nakł. 500 egz. Używano maszyny do pisania, ramki i powielacza. Początkowo drukowano w mieszkaniu Jacka Jakubowskiego (członka Związku Młodzieży Demokratycznej) w Kaliszu przy ul. Łódzkiej, po jego  aresztowaniu w dn. 26 IV 1985 r. w mieszkaniu Mariusza Harendarza (student Politechniki Poznańskiej) przy ul. Podmiejskiej. Z pismem związani byli: Jerzy Kozłowski, Marek Szypura (Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych Winiary), Andrzej Furmaga (Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego Polo), Małgorzta Piotrowska, Krzysztof Nowicki, Sławomir Wichliński. Andrzej Furmaga przywoził matryce i materiały drukarskie z Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego Sira w Sieradzu (pracował jako zaopatrzeniowiec). Wojciech Majewski z PP dostarczał z Poznania farbę drukarską i papier. Kolporterzy: Lucyna Prylińska (magazyn druków), Krzysztof Radziłowicz, Sławomir Wichliński (w WSK-PZL), Andrzej Furmaga, Jerzy Chrzanowski, Krystyna Duczka, Maria Jaśkiewicz, Longina Konopińska, Wojciech Przybylski, Waldemar Wawrzyniak (w ZPD „Polo”), Henryk Bartczak, Jarosław Wilner (w Fabryce Wyrobów Ażurowych „Haft”), Stanisław Kucharski, Janina Makowska (w Fabryce Wyrobów Runowych „Runotex”), Edward Grzeliński, Krystyna Dyczkowska (w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego „Wistil”), Krystyna Langa, Maria Kowalewska i Elżbieta Kubasik. Pismo nie tylko krytykowało, ale i wyśmiewało posunięcia władz, nawoływało do bojkotu obchodów 1 V, wyborów i in. wydarzeń firmowanych przez PZPR. Gazeta ujawniała na swoich łamach personalia kolaborantów, przypominała społeczeństwu o takich wydarzeniach jak: Poznański Czerwiec 1956, Katyń, cud nad Wisłą, pakt Ribbentrop-Mołotow, Powstanie Warszawskie i zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki. Na łamach pisma często zamieszczano podziękowania dla osób, które przekazały redakcji pieniądze i materiały drukarskie.

Kolportowane w Kaliszu bezpłatnie, poza miastem – cena egz. 10 zł. W ramach prowadzonej przez KW MO w Kaliszu SOR krypt. Waleczni grupa z Solidarności Walczącej skupiona wokół pisma została częściowo rozpracowana. W dniach 24–29 IV 1985 r. przeprowadzono rewizje wśród członków grupy kolportażowej J. Jakubowskiego (m.in. u K. Langi, M. Kowalewskiej, K. Nowickiego i M. Piotrowskiej), 14 VIII 1985 r. J. Jakubowski został skazany na 1 rok pozbawienia wolności (zwolniony X 1985 r.), a K. Nowicki na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu.

oprac. Grażyna Schlender