Zapora. Pismo organizacji "Solidarność Walcząca" Pododdział Tarnobrzeg.