Kolekcja ulotek, plakatów i grafik z zasobu Archiwum IPN w Szczecinie

Kolekcja ulotek, plakatów i grafik z Archiwum IPN w Szczecinie