Rzeszów

Materiały z zasobu Archiwum IPN w Rzeszowie

Działacze SW

  • Andrzej Kucharski, jeden z czołowych działaczy rzeszowskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Zdjęcie wykonane podczas rewizji w jego mieszkaniu 24 kwietnia 1987 r. Rz_0_44_1106_t4_0387
    Andrzej Kucharski, jeden z czołowych działaczy rzeszowskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Zdjęcie wykonane podczas rewizji w jego mieszkaniu 24 kwietnia 1987 r. Rz_0_44_1106_t4_0387

Manifestacja 3 maja 1984 r. w Rzeszowie na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Słowackiego. Wśród manifestantów Antoni Kopaczewski (w środku, z brodą), przewodniczący rzeszowskiego oddziału „Solidarności Walczącej”, Rz_0_44_1107_t3_k. 226

Likwidacja punktu poligraficznego w Zaborowie 135, w domu Tadeusza Raka, 13 lipca 1983 r., Rz_0_52_886 k. 74

Likwidacja punktu poligraficznego w mieszkaniu Sławomira Kruka w Rzeszowie, przy ul. Lenartowicza 37/32, 16 września 1985 r., Rz_0_52_926 k. 57_1

Likwidacja punktu poligraficznego w Rzeszowie, w mieszkaniu zajmowanym przez Janusza Szkutnika (czołowego działacza „SW” w Rzeszowie), 14 kwietnia 1983 r., Rz_0_52_914_0011_0001