Informacje dla użytkowników

O projekcie

Tematyczny portal internetowy „Solidarność Walcząca w dokumentach” został przygotowany przez pracowników: Archiwum IPN w Warszawie, Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu oraz Wydziału Komunikacji Społecznej Biura Prezesa IPN. Tłumaczenie tekstów na j. angielski zapewnili pracownicy Sekcji Kontaktów Międzynarodowych Biura Prezesa IPN.

Głównym celem projektu jest przekazanie jak najszerszemu gronu Internautów informacji o genezie, historii i roli jednej z najważniejszych struktur opozycji niepodległościowej epoki PRL. Na portalu można znaleźć teksty historyczne, materiały edukacyjne, biogramy, kopie cyfrowe dokumentów, fotografii, grafik i wydawnictw podziemnych.

Niniejszy projekt na charakter rozwojowy, planujemy systematycznie uzupełniać nasz serwis o nowe treści.

Koordynatorzy projektu: Marek Dąbrowski (Archiwum IPN w Warszawie), dr Grzegorz Waligóra (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu)

Nadzór merytoryczny: Marzena Kruk (dyrektor Archiwum IPN), Bożena Cisek (naczelnik Wydziału Zasobów Cyfrowych Archiwum IPN), Karolina Jackowska (naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Biura Przesa IPN), Krzysztof Kopeć (Wydział Komunikacji Społecznej Biura Prezesa IPN​), Łukasz Sołtysik (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu​), dr Kamil Dworaczek (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu)

Podziękowania za pomoc w pracach związanych z tworzeniem portalu

Pracownicy Archiwum IPN w Warszawie: Katarzyna Adamów, dr Witold Bagieński, Aleksander Jaźwiński, Maria From, Maciej Frydrychowicz, Mariusz Kwaśniak (z-ca dyrektora AIPN), Marek Lipiński, Małgorzata Mosińska, Radosław Poboży, Małgorzata Rybak

Pracownicy oddziałów i delegatur IPN: Marcin Pietruszewski (Bydgoszcz), Dominik Sokołowski (Gdańsk), Agnieszka Przewłoka (Katowice), Andrzej Siedlecki (Kielce), Tomasz Gołdyn, dr Cecylia Kuta (Kraków), Andrzej Czyżewski, Jacek Janas, Andrzej Strzelecki (Łódź), Renata Gieszczyńska (Olsztyn), dr Tomasz Ceglarz (Poznań), dr Krzysztof Busse (Radom), Elżbieta Witowicz (Rzeszów), Tomasz Dźwigał, Łukasz Skubisz, Marcin Wyrzykowski (Szczecin), Joanna Dardzińska (Wrocław)

Pracownicy Centrali IPN: Inga Budweil, Barbara Niedzielko (Wydział Komunikacji Społecznej Biura Prezesa IPN), Agnieszka Jędrzak, Blanka Kamińska-Pienkos, Joanna Kumor (Sekcja Kontaktów Międzynarodowych Biura Prezesa IPN), Maciej Foks (Wydawnictwo IPN), Sergiusz Kazimierczuk (Wydział Edukacji Historycznej BEN IPN), Rafał Pękała (Wydział Notacji i Opracowań Multimedialnych BEN IPN)

Szczególne wyrazy wdzięczności składamy wszystkich naszym Darczyńcom – osobom, które przekazały do IPN mnóstwo interesujących i wartościowych materiałów archiwalnych, które mogliśmy wykorzystać na naszym portalu.  

Wykonawca strony: www.jskinternet.pl/