Bydgoszcz

Wyrok Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dn. 17 XI 1982 r. wraz z uzasadnieniem w sprawie Marka Turskiego i Romana Przybylińskiego, oskarżonych o rozpowszechnianie ok. 700 egz. pisma „Solidarność Walcząca” oraz ulotek pt. „Oświadczenie” w Łodzi w dn. 8 X 1982 r., IPN By 51/191, s. 220-224.

CAŁY DOKUMENT W ZAŁĄCZONYM PLIKU .PDF

 

Zobacz także