Informacje dla Czytelników

O projekcie

Tematyczny portal internetowy „Solidarność Walcząca w dokumentach” został przygotowany w 2018 roku przez pracowników: Archiwum IPN w Warszawie, Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu oraz Wydziału Komunikacji Społecznej Biura Prezesa IPN. Tłumaczenie tekstów na j. angielski zapewnili pracownicy Sekcji Kontaktów Międzynarodowych Biura Prezesa IPN.

Głównym celem projektu jest przekazanie jak najszerszemu gronu Internautów informacji o genezie, historii i roli jednej z najważniejszych struktur opozycji niepodległościowej epoki PRL. Na portalu można znaleźć teksty historyczne, materiały edukacyjne, biogramy, kopie cyfrowe dokumentów, fotografii, grafik i wydawnictw podziemnych.

Niniejszy projekt na charakter rozwojowy, planujemy uzupełniać serwis o nowe treści.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanych w prace nad projektem, kwerendy, przygotowanie i opisanie materiałów oraz promocję serwisu.

Szczególne wyrazy wdzięczności składamy Darczyńcom – osobom, które przekazały do IPN mnóstwo interesujących i wartościowych materiałów archiwalnych, które mogliśmy wykorzystać na naszym portalu.  

Koordynatorzy projektu

Marek Dąbrowski (Archiwum IPN w Warszawie),

dr Grzegorz Waligóra (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu)

Wykonawca strony: www.jskinternet.pl/