Kępno / Kalisz

Wybrane dokumenty z pism dot. działalości operacyjnej WUSW w Kaliszu

Materiały z zasobu łódzkiego AIPN

Ld 0044/4, s. 99​ - Pismo Z-cy Szefa WUSW ds. SB w Kaliszu z dn. 03 I 1986 r. dot. przesyłania do Biura Studiów MSW materiałów związanych z SOR krypt. "Ośmiornica"

Ld 0044/4, s. 123​ - Pismo WUSW w Kaliszu z dn. 29 XI 1985 r. w odpowiedzi na pismo gen. W. Ciastonia nt. badań rozmiaru zagrożenia nielegalną działalnością podziemia na terenie woj. kaliskiego (m.in. w kontekście SW)


CAŁY DOKUMENT W ZAŁĄCZONYM PLIKU .PDF