Toruń

Materiały dot. rozpracowania działaczy Solidarności Walczącej z Torunia w ramach akcji krypt. "Brzoza-3"

Materiały z zasobu Delegatury IPN w Bydgoszczy

Szyfrogram nr 895 otrzymany z MSW Warszawa z dn. 23 III 1987 r. informujący o przeprowadzeniu akcji „Brzoza-3” wraz z planem działań na terenie Torunia w związku z realizacją zadań w ramach akcji "Brzoza-3"; Plan działań operacyjno-śledczych z dn. 11 III 1987 r.  dot. ujawnienia struktur Solidarności Walczącej w Toruniu w ramach akcji „Brzoza - 3”; Wykaz osób zaangażowanych w działalność Solidarności Walczącej na terenie Torunia (oprac. WUSW w Toruniu), IPN By 082/172, s. 2-9 (wymienione osoby: Kornel Morawiecki, Antoni Mężydło, Krystyna Kuta, Jacek Kalas, Marianna Błaszczak, Zbigniew Wysocki, Krystyna Sienkiewicz, Stanisław Śmigiel, Jacek Podolski, Elżbieta Gryczyk).


CAŁY DOKUMENT W ZAŁĄCZONYM PLIKU .PDF


 

Zobacz także