Toruń

Pismo ppłk. Eugeniusza Gawrońskiego z Wydziału Śledczego WUSW w Toruniu do Prokuratora Rejonowego w Toruniu z dn. 29 IV 1987 r. w sprawie zatwierdzenia przeszukań dokonanych u Krystyny Kuty, Emilii Karolewskiej, Stanisławy Śmigiel, Antoniego Mężydło w Toruniu, IPN By 082/172, k. 22.

Materiały z zasobu Delegatury IPN w Bydgoszczy

DOKUMENT W POWIĘKSZENIU W ZAŁĄCZONYM PLIKU .PDF