Warszawa

Notatka z dn. 12 XII 1989 r. sporządzona w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracownia krypt. „Ośmiornica" dot. obsady personalnej i metod działań Solidarności Walczącej, IPN BU 0364/363 t. 1, k. 10-41.

W załącznikach: Schemat struktury Solidarności Walczącej, Aktyw (działacze) Solidarności Walczącej, Rota przysięgi i regulamin żołnierza Solidarności Walczącej, Instrukcja kolportera Solidarności Walczącej, Charakterystyka Kornela Morawieckiego, Charakterystyka członków kierownictwa Solidarności Walczącej, Informacja dot. Międzynarodówki „Oporu”, z którą nawiązała współpracę Solidarność Walcząca.

Wymienione osoby: Kornel Morawiecki, Wojciech Myślecki, Bogdan Zaremba, Piotr Bielawski, Jadwiga Chmielowska, Hanna Łukowska-Karniej, Maciej Frankiewicz, Antoni Kopaczewski, Marek Czachor, Krzysztof Korczak, Stanisław Janusz, Ewa Kubasiewicz, Andrzej Kołodziej, Andrzej Zarach, Roman Zwiercach, Antoni Ferenc, Piotr Madoń, Barbara Sarapuk, Leszek Rybak, Weronika Falicka, A. Wigra, J. Świątek, J. Jankowski, R. Gan-Ganowicz, Z. Bełz/Betz, J. Lebenbaum, Paweł Szkiełowicz, Robert Antasik, Joanna Bajor, Krzysztof Błachut, Zofia Burhard, Zbigniew Bełz, Bogdan Błażewicz, Adam Borkowski, Piotr Bielawski, Anna Birecka, Marek Birecki, Jacek Brzozowski, Andrzej Borowiec, Anna Maria Broniewska de Bezdziecha, Zbigniew Bieniek, Teresa Czarnecka, Grzegorz Czyż, Paweł Chmiel, Przemysław Cieszyński, Maciej Dziubański, Henryl Dydo, Andrzej Domaradzki, Anna Domicz, Antoni Ferenc, Paweł Falicki, Sławomir Felicki, Krystyna Frankiewicz, Irena Frankiewicz, Lesław Frączek, Michał Gabryel, Piotr Gaglik, Przemysław Godowski, Teresa Grabińska, Halina Gotkontt, Julia Grochowska, Jerzy Hańckowiak, Stanisława Izdebska, Andrzej Jaroch, Anna Kaniej-Łukowska, Zofia Karniej, Andrzej Kołodziej, Maria Koziebowska, Stanisław Knapik, Stefania Kinal, Ewa Kubasiewicz, Anna Kowal, Alicja Kopeć, Dzidka Kamocka, Kazmierz Krasiczyński, Lech Kokot, Grażyna Krecińska, Urszula Krzos, Tomasz Kizny, Dariusz Kędra, Józef Kapusta, Aleksandra Kostruba, Jerzy Langer, Ryszard Kożuch, Jacenty Lipiński, Cezary Lesisz, Julia Lach, Aleksander Lebiedziński, Romulad Lazarowicz, Mirosława Łątowska, Mariusz Łubyk, Małgorzata Łapicka, Jan Łapicki, Zofia Maciejewska, Wojciech Myślecki, Piotr Medoń, Kornel Morawiecki, Jadwiga Morawiecka, Marta Morawiecka, Mateusz Morawiecki, Andrzej Myc, Radosław Kolendowicz, Warcisław Martynowski, Małgorzata Mijal-Malska, Bronisław Malski, Romuald Nowicki, Jacek Połujan, Stanisław Pielacha, Tadeusz Puczko, Jan Rosiński, Janusz Szewczyk, Zofia Szutrak, Elżbieta Szewczyk, Barbara Sarapuk, Józefa Szyngiera, Maria Nowakowska, Krystyna Nowak, Janusz Nawalaniec, Krystyna Nachtman, Zbigniew Oziewicz, Marian Oziewicz, Zofia Olichnier, Jan Pawłowski, Jarosław Pawlak, Maria Piasecka, Halina Pidek-Łopuszańska, Wojciech Winciorek, Andrzej Wiszniewski, Elżbieta Walczak, Teresa Witkiewicz, Andrzej Waśkiewicz, Marian Walczak, Wiesław Wiliński, Wojciech Wojnarowicz, Andrzej Zawisza, Andrzej Zaracj, Krzysztof Zwierz, Zofia Żymańczyk, Piotr Żymańsczyk, Władysław Frasuniuk, Lech Wałęsa, K. Saabat, Wojciech Myślecki, Piotr Medoń, Hanna Łukowska-Kaniej, Andrzej Zarach, Andrzej Myc,  Paweł Falicki, Jan Pawłowski, Władimir Bukowski, Armando Valladares, Władimir Maksymow, R. Reagan, A. Szczarański, Yves Montand, Andrzej Wirga.


CAŁY DOKUMENT W ZAŁĄCZONYM PLIKU .PDF