Wrocław

Pismo z-cy szefa WUSW ds. SB we Wrocławiu do Dyrektora Biura Studiów MSW z dn. 15 III 1985 r. dot. przesłania odpisu Roty „Solidarności Walczącej” zabezpieczonej u figuranta sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Kanał”. Załączona kopia wywiadu z Kornelem Morawieckim pt. Walka o serca i umysły, IPN BU 0364/363 t. 1, k. 45-60.

SOR "OŚMIORNICA"

CAŁY DOKUMENT W ZAŁĄCZONYM PLIKU .PDF