Analizy SB

Pietrasieńska Irena. Nielegalna organizacja pn. „Solidarność Walcząca”. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem płk. mgr. Stefana Rapałło. Legionowo: Wyższa Szkoła Oficerska MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego, 1988.

CAŁY DOKUMENT W ZAŁĄCZONYM PLIKU .PDF


Część I/III: Wstęp, Rozdział I: Geneza, założenia programowe, cele i zadania SW(1. Geneza SW, 2. Założenia programowe, 3. Cele i zadania SW), s. 1-27.

Część II/III: Rozdział II: Socjotechnika działania „Solidarności Walczącej” (1. Struktura organizacyjna, 2. Działalność propagandowa i wydawnicza, 3. „Obrona i samoobrona” – koncepcja terrorystyczna, 4. Stosunek do innych ugrupowań antysocjalistycznych, 5. Budowa współdziałania z grupami antysocjalistycznymi w krajach socjalistycznych), s. 28-51.

Część III/III: Wstęp, Rozdział III: Powiązania SW z zachodnimi ośrodkami dywersji politycznej, Zakończeniem Bibliografia, Aneks – Załącznik nr 1: Zasady ideowe i program SW, Załącznik nr 2: Rota „Solidarności Walczącej”, Załącznik nr 3: Instrukcja kolportera SW, Załącznik nr 4: Notka bibliograficzna Kornela Morawieckiego, Załącznik nr 5: Zdjęcia dotyczące sprawy Krzysztofa Szymańskiego), s. 52-110.