Analizy SB

Pismo zastępcy dyrektora Departamentu Studiów i Analiz MSW do z-ców szefów wojewódzkich (stołecznego) WUSW ds. Służby Bezpieczeństwa z dn. 27 II 1990 r. dot. analizy dotychczasowej działalności i planów dalszej aktywności Solidarności Walczącej na podstawie materiałów sprawy krypt. „Ośmiornica” (z rozdzielnikiem), IPN BU 0364/363 t.1, k. 165.

SOR "OŚMIORNICA"

CAŁY DOKUMENT W ZAŁĄCZONYM PLIKU .PDF