Aresztowanie Kornela Morawieckiego

Postanowienie Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie z dn. 11 XI 1987 r. o tymczasowym aresztowaniu Kornela Morawieckiego, IPN Gd 77/17 t. 1. s. 230-231.

Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku, Akta podręczne prokuratora w sprawie p-ko: Kornel Morawiecki, Andrzej Kołodziej, Krzysztof Szymański, podejrzanym o przemyt ze Szwecji do Polski w dn. 30 IX 1987 r. wydawnictw bezdebitowych oraz urządzeń i materiałów poligraficznych.


CAŁY DOKUMENT W ZAŁĄCZONYM PLIKU .PDF