Wywiad SB (Departament I MSW) wobec SW

Informacja z dn. 24 VIII 1989 r. dla gen. Wojciecha Jaruzelskiego, Mieczysława Rakowskiego, gen. Władysława Pożogi i gen. Henryka Dankowskiego, sygnowana przez dyrektora Departamentu I MSW gen. Zdzisława Sarewicza, w sprawie zamiaru wywołania przez SW strajku w energetyce, IPN BU 0364/363 t. 1, k. 141

Dokument nr 253 z publikacji „Solidarność Walcząca w dokumentach"

CAŁY DOKUMENT W ZAŁĄCZONYM PLIKU .PDF