Materiały edukacyjne i dydaktyczne

Ośmiornica – czyli Solidarność Walcząca na celowniku bezpieki

Materiały dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

Nakładem wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej ukazały się kolejne materiały edukacyjne z myślą o młodzieży słabowidzącej i niewidomej.

„Ośmiornica czyli Solidarność Walcząca na celowniku bezpieki” to w pełni dostosowane do uczniów z dysfunkcją wzroku warsztaty historyczne o rozpracowaniu przez Służbę Bezpieczeństwa PRL ogólnopolskiej organizacji opozycyjnej utworzonej we Wrocławiu w 1982 r. przez Kornela Morawieckiego.

Autorką publikacji jest Iwona Demczyszak z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu.

Warsztaty będą realizowane w oddziałach IPN na terenie całej Polski w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Co kryją archiwa IPN?”.  Mogą być prowadzone zarówno przez nauczycieli, jak przez zaproszonego edukatora.

W ich skład wchodzi: scenariusz zajęć, mini wykład, teksty źródłowe, prezentacja multimedialna z syntezatorem mowy oraz grafika wypukła. W warsztatach przewidziano m.in. indywidualną  pracę uczniów ze źródłem historycznym wytworzonym przez aparat bezpieczeństwa, co umożliwia zastosowanie w tekstach powiększonej czcionki czarnodruku oraz alfabetu Braille’a.

Celem autorki jest zapoznanie młodzieży ze specyfiką dokumentów zgromadzonych w zasobie archiwalnym IPN, do których uczniowie mają utrudniony dostęp, a dodatkową barierą poznania tego bogatego materiału są ograniczone możliwości percepcyjne uczniów dysfunkcyjnych oraz brak odpowiedniego dostosowania, do ich potrzeb, zgromadzonych w archiwum IPN dokumentów.

Zobacz także