Wystawy, konferencje, inicjatywy IPN

„Drogi do Niepodległości”. Konferencja organizacji opozycyjnych i podziemnych – ich wkład w walkę o niepodległość w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i 30. rocznicę powstania „Solidarności Walczącej” – Gdynia, 1–2 września 2012

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, Instytut Pamięci Narodowej, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” oraz Europejskie Centrum Solidarności podjęły się w tym roku wspólnego uczczenia 32. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i jednocześnie 30. rocznicy powstania „Solidarności Walczącej”.

1 oraz 2 września w Gdyni, w Zarządzie Portu Gdynia (ul. Rotterdamska 9), odbyła się konferencja zatytułowana „«Drogi do Niepodległości». Konferencja organizacji opozycyjnych i podziemnych – ich wkład w walkę o niepodległość w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i 30. rocznicę powstania „Solidarności Walczącej”. Konferencję otworzył Prezes IPN dr Łukasz Kamiński.

Podczas dwudniowych obrad wystąpiło ponad trzydziestu prelegentów – obok historyków (w tym z Instytutu Pamięci Narodowej), głos zabrali przedstawiciele i działacze dawnych organizacji opozycjnych i podziemnych, takich jak np. ROPCiO, KOR, RMP czy NZS, a także (co warte jest podkreślenia) zaproszeni przedstawiciele byłych organizacji opozycyjnych oraz goście specjalni z Białorusi, Czech, Ukrainy, Gruzji, Estonii, Litwy, Ukrainy i Rosji.

W trakcie konferencji miały miejsce liczne dyskusje, a na jej zakończenie – debata, w której udział wzięli: Prezes IPN dr Łukasz Kamiński, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, Dyrektor ECS Basil Kerski oraz Kornel Morawiecki.